Sylwetki Absolwentów PW

BADANIA ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Badania opinii absolwentów Politechnika Warszawska prowadzi od 2013 r. – są nimi: Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów oraz Success Stories Absolwentów. Dział Badań i Analiz CZIiTT PW chciał dowiedzieć się, jak wyglądała droga absolwentów PW do sukcesu. Szukał odpowiedzi na pytanie o to, dzięki komu i czemu absolwenci PW dotarli do miejsc, w których znajdowali się w momencie realizacji badania. Chcieli, aby historie absolwentów stały się inspiracją i źródłem cennych informacji dla młodych osób rozpoczynających przygodę (realnie czy jeszcze w sferze rozważań) z Politechniką Warszawską.


Najlepszą wizytówką Uczelni są jej absolwenci.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania!


RAPORTY

Wyniki analizy zgromadzonych przez Dział Badań i Analiz CZIiTT danych zaprezentowane zostały w 5 raportach tematycznych. Raporty poświęcone są różnorodnym zagadnieniom związanym z sukcesem: definiowanie sukcesu, wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na sukces, znaczenie rodziny w osiąganiu sukcesów, subiektywne postrzeganie ścieżki zawodowej oraz to, czy osiągnięcia absolwentów były splotem korzystnych wydarzeń czy raczej wynikiem ciężkiej pracy.

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SYLWETKI ABSOLWENTÓW PW

W raportach wyniki przedstawione zostały zbiorczo – tak, by odpowiedzieć na postawione pytania badawcze. Ale przygotowane zostały również sylwetki absolwentów, dzięki czemu możliwe jest poznanie kilkudziesięciu niebanalnych historii sukcesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych