Mentoring na PW

  • ABSOLWENT PW MENTOREM DLA STUDENTÓW

Doświadczenie zawodowe, jakie Absolwenci zdobywają prowadząc własną firmę, jest niezwykle cenne dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Wszystkich zainteresowanych podzieleniem się wiedzą oraz eksperckim wsparciem dla młodszych kolegów z Alma Mater zapraszamy do udziału w Programie Mentoringowym. Dzięki udziałowi w tym projekcie Absolwenci mają dodatkową szansę na wyróżnienie prowadzonej firmy jako pracodawcy zaangażowanego w rozwój karier studentów Politechniki Warszawskiej.

Program realizowany jest w dwóch trybach: model kompleksowy oraz model konsultacyjny.

Model kompleksowy:

  • Oparty jest na regularnych, bezpośrednich spotkaniach Mentora i Mentee, przez okres pięciu miesięcy. Przebieg spotkań jest zgodny z realnymi potrzebami i celami zawodowymi Mentee. Proces kończy się realizacją postawionego przez mentee celu.
  • Rekrutacja ma charakter dwuetapowy: studenci aplikują do jednego lub kilku mentorów. Wybrani do programu studenci przechodzą proces dopasowania do właściwego mentora – odbywa się to na podstawie badania potrzeb obu stron oraz analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów (CV, list motywacyjny).
  • Ostateczną decyzję o wyborze mentee podejmuje Mentor, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami.

*Rekrutacja odbywa się na początku roku akademickiego i trwa przez kilka tygodni. Model kompleksowy ma swoją inaugurację w styczniu. Częścią modelu są: warsztaty, sesje coachingowe i konsultacje.

Podsumowanie I edycji >>

Podsumowanie II edycji >>

 

Model konsultacyjny:

To jednorazowa konsultacja lub inspirująca rozmowa z Mentorem – osobą z doświadczeniem w branży.

  • Jest to szansa dla studenta na otrzymanie innej perspektywy na wyzwanie, z którym się mierzy, to możliwość skonsultowania projektu nad którym pracuje lub pomysłu który chce wdrożyć w życie i okazja na zdobycie cennej porady.

*Powyższy model nie jest ograniczony czasowo, funkcjonuje przez cały rok. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. Kolejni mentorzy określają swoją dyspozycyjność w przedziale kilku miesięcy i deklarują potencjalne terminy konsultacji. Profile mentorów są dostępne dla wszystkich studentów PW po zalogowaniu się na portalu Biura Karier PW.

Zainteresowanych udziałem jako Mentor zapraszamy do kontaktu: mentoring@pw.edu.pl lub pod numerem 22 234 63 67