Praktyki i Staże

Przygotowanie do pracy rozpoczyna się od edukacji - poszerzania wiedzy z określonych dziedzin oraz  nabywania różnorodnych umiejętności.

Jednak sposobów zastosowania nabytej wiedzy najłatwiej nauczyć się w realnych warunkach pracy, czyli w działaniu i poprzez obserwację innych.

Studenci Politechniki Warszawskiej są tego z pewnością świadomi.

Jak wynika z badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW zdecydowana większość absolwentów studiów I i II stopnia decydowała się na zdobywanie doświadczenia (podjęcie praktyk/stażu lub pracy) równolegle ze zdobywaniem wykształcenia.

Z uwagi na wysoki stopień trudności studiów na kierunkach proponowanych przez naszą Uczelnię nie zawsze możliwe jest podjęcie pracy w trakcie edukacji. W takiej sytuacji odbycie praktyk, stażu, czy też zdobycie doświadczenia w różnego typu organizacjach, wydaje się świetną alternatywą.

Dokonajmy zatem krótkiego zestawienia możliwości.

1. Praktyki obowiązkowe - odbywają się w oparciu o porozumienie pomiędzy Uczelnią a pracodawcą. Swoim zakresem powinny wpisywać się one w program studiów lub być jego rozszerzeniem. Pracodawca, z którym uczelnia podpisuje umowę, wystawia praktykantowi zaświadczenie o odbyciu praktyk, które stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia.

Każdy z Wydziałów PW dostosowuje zasady realizacji praktyk obowiązkowych do swoich realiów. Na Wydziałach powoływani są Pełnomocnicy Dziekana ds. Praktyk Studenckich, którzy oferują studentom wsparcie. Szczegóły uzyskacie w swoim Dziekanacie.

Ogólne wytyczne dotyczące praktyk obowiązkowych reguluje Zarządzenie Rektora PW 24/2017, w którym znajdziecie także potrzebne dokumenty.

Informacja o zaliczeniu obowiązkowych praktyk studenckich w związku z obecną sytuacją w kraju:

Rektor umożliwił Dziekanom uznaniowe podejście do zaliczenia praktyk (skrócenia, uznania innej formy zajęć za zaliczenie praktyk itp.) – Zarządzenie nr 27/2020.

2. Praktyki dodatkowe - zazwyczaj realizowane są przez studentów, którzy zaliczyli już praktyki obowiązkowe. Można je odbyć bez skierowania z Uczelni. Wystarczy na własną rękę aplikować do firm, w których chciałoby się zdobyć doświadczenie zawodowe.

Współpraca powinna zostać uregulowana stosowną umową, gdyż w wielu przypadkach praktyki takie mają charakter odpłatny. Jako źródło ofert polecamy naszą stronę www.bk.pw.edu.pl

3. Staż - pojęcie czasem używane zamiennie z praktykami nieobowiązkowymi, choć nie jest to do końca poprawne. Zasadniczo staże kierowane są do absolwentów, choć niektóre firmy przyjmują na staż także studentów. Najczęściej trwają dłużej niż miesiąc czasu. Niektóre programy stażowe trwają nawet ponad rok; łączą wówczas możliwość zdobycia doświadczenia ze szkoleniami. Nie ma tu jednak reguły - wiele zależy od specyfiki branży oraz regulacji w konkretnej firmie.

Możecie się także spotkać z pojęciem staży absolwenckich, które organizowane są (czasem także finansowane) przez instytucje rynku pracy, takie jak urzędy pracy. 

Bardzo często staż traktowany jest jak okres próbny przed przyjęciem do pracy. Z reguły ma on charakter odpłatny i powinien być uregulowany umową. Oferty staży znajdziecie u nas na www.bk.pw.edu.pl w zakładce z ofertami oraz w Aktualnościach.

Praktyki i staże możecie realizować zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Oferty możecie szukać za pośrednictwem naszej strony.

Natomiast oferty praktyk za granicą znajdziecie tutaj: https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Oferty-praktyk.

Warto również korzystać z kontaktów, które nawiązuje organizacja IEASTE oraz obserwować działania SSPW.

Jeżeli zaś samodzielnie znajdziecie ciekawą ofertę sprawdźcie, czy Wasz wyjazd nie mógłby zostać sfinansowany z Programu Erasmus+

Reasumując, praktyki i staże to pierwszy krok do kariery zawodowej. Same studia z reguły nie są wystarczające do zdobycia dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy, gdyż pracodawcy coraz częściej oczekują od osób młodych doświadczenia. Praktyki i staże to również doskonała okazja do rewizji swoich celów zawodowych oraz zdobycia feedbacku na temat własnych mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju.

Po odpowiedź na konkretne pytania oraz doradztwo w obszarze wyboru ścieżki zawodowej zapraszamy na indywidualne konsultacje w Biurze Karier.