Program Mentoringowy

  • MENTORING DLA STUDENTÓW

Doświadczenie zawodowe pracodawców jest niezwykle cenne dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Wszystkich zainteresowanych podzieleniem się wiedzą oraz eksperckim wsparciem dla młodszych kolegów z Alma Mater zapraszamy do udziału w Programie Mentoringowym

Program realizowany jest w dwóch trybach: model kompleksowy oraz model konsultacyjny.

Model kompleksowy*

  • Oparty jest na regularnych, bezpośrednich spotkaniach Mentora i Mentee, przez okres pięciu miesięcy. Przebieg spotkań jest zgodny z realnymi potrzebami i celami zawodowymi Mentee. Proces kończy się realizacją postawionego przez mentee celu.
  • Rekrutacja ma charakter dwuetapowy: studenci aplikują do jednego lub kilku mentorów. Wybrani do programu studenci przechodzą proces dopasowania do właściwego mentora – odbywa się to na podstawie badania potrzeb obu stron oraz analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów (CV, list motywacyjny).
  • Ostateczną decyzję o wyborze mentee podejmuje mentor, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami.

*Rekrutacja odbywa się na początku roku akademickiego i trwa przez kilka tygodni. Model kompleksowy ma swoją inaugurację w styczniu. Częścią modelu są: warsztaty, sesje coachingowe i konsultacje.

Podsumowanie I edycji >>

Podsumowanie II edycji >>

Model konsultacyjny*

  • To jednorazowa konsultacja lub inspirująca rozmowa z Mentorem – osobą z doświadczeniem w branży.
  • Jest to szansa dla studenta na otrzymanie innej perspektywy na wyzwanie, z którym się mierzy, to możliwość skonsultowania projektu nad którym pracuje lub pomysłu który chce wdrożyć w życie i okazja na zdobycie cennej porady.

*Powyższy model nie jest ograniczony czasowo, funkcjonuje przez cały rok. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. Kolejni mentorzy określają swoją dyspozycyjność w przedziale kilku miesięcy i deklarują potencjalne terminy konsultacji. Profile mentorów są dostępne dla wszystkich studentów PW po zalogowaniu się na portalu Biura Karier PW.

Zainteresowanych udziałem jako Mentor zapraszamy do kontaktu: mentoring@pw.edu.pl lub pod numerem 22 234 63 67