Zasady współpracy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

1. Głównym celem działania portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej jest prezentowanie oferty pracy, praktyk i staży zgłaszanych przez Pracodawców i przekazywanie ich Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej. Portal jest również platformą służącą do przekazywania informacji z rynku pracy, związanych z rozwojem kariery zawodowej oraz informacji związanych z funkcjonowaniem Uczelni, w tym Biura Karier.

2. Do korzystania z portalu zapraszamy w szczególności:
1) studentów Politechniki Warszawskiej
2) absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz jej pracowników
3) pracodawców oraz instytucji szkoleniowych.

3. W serwisie nie mogą być publikowane treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach).

4. Wśród treści, publikowanych w serwisie Biura Karier Politechniki Warszawskiej mogą znaleźć się między innymi następujące informacje:
1) oferty pracy / praktyk / stażu;
2) wizytówki firm, będące informacją o nich, jako potencjalnych pracodawcach;
3) aktualności z rynku pracy: raporty, analizy, wyniki badań, itp.;
4) informacje o bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, itp.;
5) informacje o działalności organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój zawodowy oraz osobisty odbiorców portalu.

5. Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy.

6. Jednocześnie zakazuje się wprowadzania na stronę www.biurokarier.pw.edu.pl treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich.

7. Biuro Karier Politechniki Warszewskiej zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia informacji (ogłoszenia i informacji w aktualnościach) ze strony www.bk.pw.edu.pl bez podania przyczyny.

8. W celu zamieszczenia oferty pracy w na stronie www.bk.pw.edu.pl należy dokonać rejestracji firmy w strefie pracodawców Biura Karier Politechniki Warszawskiej, a następnie wypełnić formularz oferty pracy. Ogłoszenie zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez pracownika Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

9. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Politechniki 1, w celu zarządzania portalem Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Portalu Biura Karier.

10. Politechnika Warszawska zastrzega sobie możliwość rozsyłania drogą elektroniczną materiałów informacyjnych związanych z działalnością Politechniki Warszawskiej.
W przypadku braku chęci otrzymywania w/w materiałów należy zaznaczyć odpowiednie pole na swoim koncie w portalu www.bk.pw.edu.pl, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej materiałów informacyjnych.

11. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą zarejestrowania się na portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

12. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące pracy Biura Karier Politechniki Warszawskiej mogą być składane na adres: biurokarier@pw.edu.pl.

 


ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZEŃ

1. Wydarzenia mają charakter edukacyjny lub rekrutacyjny. Spotkania mogą przyjąć formę wykładów, warsztatów, gier networkingowych i symulacyjnych lub inną, wcześniej określone przez Firmę.

1.1. Przekazywane treści powinny wzbogacić wiedzę studentów na temat rynku pracy inżynierów, stosowanych technologii, możliwości rozwoju zawodowego w danej Firmie, itp.

1.2. Spotkanie ze studentami nie może mieć na celu promocji produktów lub usług Firmy.

1.3. Program spotkania i informacja promocyjna zostaną przekazane przedstawicielowi Biura Karier nie później niż 14 dni przed planowanym wydarzeniem (w formie wypełnionego formularza).

2. Firma zobowiązuje się dołożyć starań, aby w trakcie spotkania lub w niedługim przedziale czasowym po nim, skierować do studentów Politechniki Warszawskiej oferty pracy, stażu lub praktyk poprzez publikację ich w bezpłatnym portalu Biura Karier.

3. Biuro Karier zobowiązuje się do zarezerwowania sali oraz zapewnienia miejsca dla pracodawcy na materiały firmowe.

4. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Latający Stolik Biura Karier, czyli konsultacje z doradcami zawodowymi (pracownikami Biura Karier).

4. Biuro Karier zobowiązuje się do promocji wydarzenia poprzez:

opublikowanie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej www.bk.pw.edu.pl oraz rozesłanie informacji w Newsletterze, udostępnieniu materiałów marketingowych.

5. Materiały marketingowe (plakaty, ulotki i inne) dostarczane są przez Firmę. Plakaty promujące wydarzenie będą zawierać logo Biura Karier.

6. Biuro Karier będzie wspierać Firmę w kwestiach organizacyjnych, takich jak zbieranie zgłoszeń oraz zapisy osób chętnych do udziału w spotkaniu (wg potrzeb Firmy).                                                                               

7. Firma zobowiązuje się do:

jasnego sformułowania treści spotkania, jego celu, czasu trwania oraz ustalenia strategii pozyskiwania zainteresowanych (nośny temat spotkania, dodatkowe atrakcje na spotkaniu, ciekawa treść)

poinformowania o potrzebnych do przeprowadzenia spotkania narzędzi takich jak: rzutnik, nagłośnienie, tablica, zaplecze gastronomiczne (na minimalnie 14 dni przed spotkaniem)

trzymania się czasu trwania spotkania, bądź prezentacji, rezerwując w nim czas na pytania uczestników po zakończeniu prezentacji

8. Informacje dodatkowe:

Biuro Karier nie zapewnia dystrybucji plakatów na terenie całej uczelni, a wyłącznie w zakresie dwóch należących do niego gablot.

W przypadku zamówienia cateringu, Pracodawca samodzielnie dokonuje ustaleń z firmą cateringową, biorąc pod uwagę czas zakończenia spotkania, a wraz z nim kwestię uprzątnięcia sali.


Przechowywanie danych osobowych:

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

  1. wysyłanie newslettera (jeżeli podczas rejestracji wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie),
  2. przyjmowanie zgłoszeń oraz zarządzanie ofertami rekrutacyjnymi w celu ich publikacji na portalu Biura Karier PW,
  3. tworzenie statystyk z portalu (dane zanonimizowane) dotyczących m.in. liczby pracodawców zarejestrowanych w portalu, liczby ofert rekrutacyjnych przeznaczonych dla kandydatów z poszczególnych wydziałów, formy zatrudnienia,
  4. kontaktowanie zarejestrowanych na portalu Biura Karier PW z zarejestrowanymi Pracodawcami - kandydaci zarejestrowani w portalu Biura Karier PW mogą przeszukiwać bazę Pracodawców i kontaktować się z Państwem za pomocą komunikatora,
  5. opracowanie zanonimizowanych statystyk - Państwa dane nie ulegają sprofilowaniu; nie tworzymy historii Państwa działalności w naszym portalu (np. nie rejestrujemy komunikacji z poszczególnymi kandydatami, nie wiążemy oglądanych podstron z konkretną osobą, itp.),
  6. wykorzystywanie plików cookies w celu rejestracji ruchu na stronie.

 

Dodatkowo informujemy, że Państwa danych NIE PRZEKAZUJEMY innym podmiotom.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z portalu Biura Karier (newsletter, dostęp do opcji publikacji profilu pracodawcy, ofert pracy, praktyk i staży, możliwość przeglądania bazy kandydatów).

W portalu jednak istnieją obszary, z których można korzystać bez zalogowania, np. Aktualności, Baza Wiedzy.

 

Jak długo przechowywać będziemy Państwa dane?

Dane przechowywane na podstawie Państwa zgody będziemy przechowywali do momentu wycofania przez Państwa tej zgody.