Oferta dla Pracodawców

Politechnika Warszawska kształci cenionych specjalistów z różnych dziedzin techniki i nauki. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wartościowych pracowników, stażystów bądź praktykantów zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty naszego Biura.
 

 

Portal Internetowy Biura Karier

Strefa Pracodawcy, umożliwia samodzielne:

 • utworzenie wizytówki oraz umieszczenie loga Państwa Firmy;
 • zamieszczenie ofert pracy, praktyk oraz staży, które w prosty sposób mogą zostać poddane edycji;
 • monitorowanie zainteresowania ofertą pracy wśród studentów
 • przeglądanie bazy CV naszych studentów i absolwentów
 • Korzystanie ze statystyk


Zakładka Aktualności:

 • tu mogą pojawić się informacje na temat wydarzeń związanych z Państwa Firmą, w które mogliby zaangażować się studenci PW. Tekst oraz grafikę (jpg), który chcieliby Państwo opublikować należy przesłać na adres: biurokarier@pw.edu.pl


Newsletter Biura Karier:

 • rozsyłany w każdą środę do około 13 tys. adresatów. Prezentuje losowo wybrane oferty pracy, staży, praktyk oraz informacje o zbliżających się wydarzeniach pobierane z Aktualności.

 

Business Networking Day

Dotychczasowa formuła Spotkań z Pracodawcą zostanie zastąpiona pojedynczym wydarzeniem skupiającym kilku pracodawców – Business Networking Day (BND). Wydarzenia te obejmować będą konkretną branżę i kierowane będą do studentów określonego kierunku studiujących na różnych wydziałach. BND składać będzie z m. in. prelekcji, warsztatów oraz gier networkingowych i symulacyjnych.

 • Wydarzeniu towarzyszyć będzie Latający Stolik Biura Karier, czyli konsultacje z doradcami zawodowymi.
 • Business Networking Day organizowany będzie we współpracy z konkretnym wydziałem / wydziałami, przy aktywnym udziale Wydziałowych Rad Samorządu Studentów PW i kół naukowych. Jego innowacyjna forma i szeroki zasięg wydarzenia daje szansę dotarcia do szerszego grona studentów i absolwentów.
 • Liczba wydarzeń: 3 - 4 w roku akademickim, w zależności od zainteresowania wydziałów i pracodawców.  

Biuro Karier zajmuje się promocją spotkania wśród studentów i absolwentów, wykorzystując do tego cały zasób politechnicznych mediów oraz stron wydziałowych. Prowadzi zapisy uczestników oraz zapewnia salę w budynkach PW.

Z Państwa strony oczekujemy potwierdzenia terminu i przedstawienia tematu spotkania (na minimum 3 tygodnie przed planowanym spotkaniem) , wypełnienia przesłanych przez przedstawiciela biura dokumentów (deklaracja i regulamin spotkań) oraz przygotowania plakatów, informacji graficznych, informujących o wydarzeniu z dodanym logotypem Biura Karier.

W przypadku spotkania w firmie, pomocne byłoby również zorganizowanie środków transportu dla studentów (wynajęty autokar lub wskazanie na transport publiczny).

W przypadku chęci współpracy w ramach Business Networking Day, prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji na adres: biurokarier@pw.edu.pl

 

Akcelerator Kariery

Pilotażowy program Biura Karier pt. "Program Rozwoju Kompetencji" został zakończony. Skorzystało z niego 462 studentów, absolwentów i doktorantów uczestnicząc w 36 warsztatach.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pracodawców, Instytucji Rynku Pracy, Firm Szkoleniowych oraz Trenerów Indywidualnych. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej projekt.

W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy do zaangażowania w program Akcelerator Kariery. Dzieląc się wiedzą, mają Państwo okazję poznać najbardziej zaangażowanych studentów i absolwentów naszej Uczelni. Kameralna atmosfera warsztatów i prezentacji umożliwi nawiązanie relacji z uczestnikami.

W każdym miesiącu realizowany będzie inny blok tematyczny, na który składają się warsztaty oraz prezentacje pracodawców, instytucji rynku pracy oraz trenerów indywidualnych (maksymalnie 8 wydarzeń/m-c).

Wszystkie wydarzenia w ramach bloku promowane będą łącznie.

 

Tematy bloków w semestrze zimowym :

X 2017           Efektywność osobista / Umiejętności miękkie.

XI 2017          Zarządzanie projektami i zmianą.

XII 2017         Radzenie sobie ze stresem.

I 2018            Leadership skills.

II 2018           Przygotowanie do udziału w rekrutacjach (rozmowa kwalifikacyjna, AC).

W przypadku chęci współpracy w ramach Akceleratora Kariery, prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji na adres: biurokarier@pw.edu.pl

 

Inne formy promocji - plakaty, ulotki

 • zapraszamy do przekazywania ulotek informacyjnych (preferowany format A4). Chętnie umieścimy je na naszym stojaku w Gmachu Głównym PW oraz w siedzibie Biura Karier przy ul. Polnej 50 p.5
 • dysponujemy również dwiema gablotami w Gmachu Głównym Uczelni, w których znajduje się miejsce na Państwa plakaty.

Zapraszamy do współpracy!