Współpraca z Pracodawcami

Współpraca Pracodawców
z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej

 

Szanowni Pracodawcy,

zapraszamy Państwa do zgłoszenia drogą mailową zainteresowania Katalogiem dla Pracodawców, który będzie podstawą dla naszej współpracy z Państwem w roku akademickim 2022/2023; wiadomość prosimy kierować na adres biuro.karier@pw.edu.pl. W mailu prosimy ująć następujące informacje:

  • cel planowanej współpracy (np. działania związane z budowaniem wizerunku pracodawcy, rekrutacja pracowników/praktykantów/stażystów, promocja projektów dedykowanych studentom, absolwentom, doktorantom),
  • do jakiej grupy kierowane będą planowane działania (np. kierunek studiów, wydział, rok studiów, studenci, absolwenci, doktoranci, inne ważne dla Państwa cechy kandydatów),
  • dane kontaktowe do osoby reprezentującej pracodawcę, z którą powinno skontaktować się Biuro Karier PW.

Na Państwa zgłoszenia odpowiemy przesyłając katalog.

Naszym głównym celem pozostaje wsparcie studentów i absolwentów podczas startu i rozwoju ich kariery zawodowej. Działania w tym obszarze nie będą pełne bez udziału Pracodawców. To Państwo bowiem najlepiej wiecie jakie są aktualne potrzeby rynku pracy w obszarze wiedzy i kompetencji.

Zespół Biura Karier Politechniki Warszawskiej