Oferta współpracy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat współpracy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019.

Naszym priorytetem jest rozwój zawodowy studentów i absolwentów, którym dajemy możliwość korzystania z licznych warsztatów z zakresu umiejętności miękkich, indywidualnych konsultacji dotyczących wchodzenia na rynek pracy oraz wyboru ścieżki zawodowej. Działania te nie będą pełne bez udziału Pracodawców. To Państwo bowiem najlepiej wiecie jakie są aktualne potrzeby rynku pracy w obszarze wiedzy i kompetencji.

Poniżej przedstawiamy nasz podstawowy zakres działań:

1. PORTAL BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

2. BEZPOŚREDNIE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI I ABSOLWENTAMI

 • Akcelerator Kariery
 • Warsztaty/wykłady/prelekcje
 • Business Networking Day
 • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 • Wizyty studentów w Państwa firmie
 • Job shadowing
 • Webinaria

4. PROGRAM MENTORINGOWY

5. TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

6. TRADYCYJNE FORMY PROMOCJI

 • Ulotki informacyjne
 • Plakaty
 • Tablice informacyjne

7. NAWIĄZYWANIE RELACJI Z JEDNOSTKAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

1. PORTAL BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ www.bk.pw.edu.pl

FUNKCJONALNOŚCI:

 • publikacja ofert pracy/praktyk/staży na stronie;
 • zakładka Aktualności jest dobrym miejscem do publikacji informacji na temat programów stażowych, konkursów, akcji organizowanych przez Państwa firmę.

Informacje z zakładki Aktualności rozsyłamy w każdą środę w Newsletterze. Prowadzone przez nas sondaże wskazują na jego wysoką skuteczność promocyjną.

Newsletter Biura Karier PW dociera obecnie do ponad 14 000 studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Tekst, który chcieliby Państwo opublikować, należy przesłać na adres biurokarier@pw.edu.pl 

Zapraszamy do rejestracji na portalu www.bk.pw.edu.pl w Strefie Pracodawcy. Oferujemy Państwu 2 bezpłatne opcje zwiększające dotarcie do kandydatów z Politechniki Warszawskiej:

1.            Jeśli chcą Państwo mieć możliwość zarówno częstego zamieszczania ofert pracy/praktyk, jak i stworzenia rozbudowanego profilu firmy zapraszamy do stworzenia firmowej wizytówki oraz dodania materiałów - tekstów i filmów.

2.            Jeżeli oferty pracy/praktyk zamieszczacie Państwo sporadycznie zapraszamy do skorzystania z możliwości ich publikacji. Podobnie jak w pierwszej opcji, w tym rozwiązaniu mogą Państwo śledzić postępy na bieżąco (moment zatwierdzenia przez Biuro Karier PW, liczba odsłon, zgłoszeń itp.)

 

2. BEZPOŚREDNIE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI I ABSOLWENTAMI

AKCELERATOR KARIERY to wydarzenia (warsztaty, symulacje, spotkania) w blokach tematycznych z obszaru kompetencji istotnych na różnych etapach kariery zawodowej. Dzieląc się wiedzą, mają Państwo okazję poznać najbardziej zaangażowanych studentów i absolwentów naszej Uczelni. Kameralna atmosfera wydarzeń umożliwi nawiązanie relacji z uczestnikami.

W semestrze zimowym będą po kolei realizowane następujące bloki tematyczne,
do realizacji których zapraszamy Państwa w roli ekspertów:

KOMPETENCJE KANDYDATA WAŻNE PRZY ZATRUDNIANIU DO PRACY

 • Trening kreatywności
 • Najczęstsze błędy popełniane podczas rozmów kwalifikacyjnych
 • Jak zrobić dobry research przed poszukiwaniem pracy?
 • Komunikacja w procesie rekrutacji do pracy

KOMPETENCJE WAŻNE DLA UTRZYMANIA PRACY I PRZY AWANSIE

 • Współpraca w zespole
 • Jak przekazywać wiedzę
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Zarządzanie wieloma projektami
 • Zdrowa rywalizacja, czerpanie z zasobów zespołu
 • Zwiększenie efektywności zawodowej
 • Kluczowe kompetencje w pracy w środowisku wielokulturowym

KOMPETENCJE WAŻNE PRZY ZMIANIE PRACY / ZMIANIE BRANŻY

 • Networking jako droga do ukrytego rynku pracy
 • Zmiana branży a moje kompetencje
 • Metody poszukiwania pracy w nowej branży, plan działania
 • Budowa alternatywnej ścieżki kariery zawodowej
 • Psychologia zmiany
 • Zarządzanie stresem
 • Nawyki sukcesu

Wszystkie wydarzenia w ramach bloku promowane będą łącznie.

Powyższe punkty ujęte w blokach nie są gotowymi tematami wydarzeń, określają jedynie obszar tematyczny warsztatów, symulacji, spotkań.

Pracodawców zainteresowanych udziałem w Akceleratorze Kariery prosimy o kontakt z Biurem Karier PW i przedstawienie tematu oraz formy wydarzenia (warsztaty, spotkanie, symulacja części procesu rekrutacji itd.). Termin wydarzenia zostanie ustalony wspólnie z Biurem Karier. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

WARSZTATY/WYKŁADY/PRELEKCJE realizowane poza blokami tematycznymi z Akceleratora Kariery, dzięki którym możliwe jest podzielenie się ze studentami wiedzą płynącą z praktyki, prezentacja firmy jako pracodawcy, jak również rozpoczęcie procesu „wyławiania talentów”. Wydarzenie takie może zostać oparte na rozwiązywaniu case study, może wiązać się z konkursem, być warsztatem z kluczowych umiejętności pracowniczych lub klasycznym wykładem na temat dotyczący wybranej sfery funkcjonowania Państwa firmy (np. stosowanych technologii, używanych rozwiązań, sposobu zarządzania). Biuro Karier jako organizator, zajmuje się rezerwacją sali oraz podstawowego sprzętu, promocją wydarzenia wśród studentów i zapisami na spotkanie.

Aby zorganizować wydarzenie należy skontaktować się z Biurem Karier minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem aktywności. Ze względu na realizację wydarzeń w ramach Akceleratora Kariery w pierwszym semestrze, powyższe wydarzenia sugerujemy planować w drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

BUSINESS NETWORKING DAY – wydarzenie kierowane do studentów określonego kierunku studiujących na różnych Wydziałach. W pierwszej połowie dnia odbywa się gra networkingowa, umożliwiająca studentom poznanie firmy. Grze towarzyszy losowanie nagród. W drugiej połowie dnia odbywa się spotkanie Władz i pracowników Wydziału, a także przedstawicieli wybranych organizacji studenckich, w czasie którego prowadzona jest dyskusja dotycząca sytuacji w branży, oczekiwań pracodawców wobec przyszłych kandydatów do pracy, możliwości prowadzenia wspólnych projektów itp.

W bieżącym roku akademickim planujemy m.in. edycje BND dedykowane studentom obcokrajowcom oraz kandydatom z kierunków chemicznych i pokrewnych.

Szczegółowa oferta dotycząca zbliżających się edycji BND będzie przekazywana wyłącznie kilku pracodawcom, którzy profilem działalności będą pasować
do profilu kandydatów z danego Wydziału. Zainteresowane firmy prosimy
o kontakt:
biurokarier@pw.edu.pl

 

SYMULACJA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

To świetna okazja do tego, by przedstawiciel działu HR podzielił się wiedzą specjalistyczną, prowadząc symulację rozmowy kwalifikacyjnej ze studentem w obecności obserwatorów (innych studentów).

Pracodawca określa oczekiwania i wymagania wobec kandydatów. Biuro Karier PW prowadzi zapisy grupy obserwatorów (do kilkunastu studentów) oraz przyjmuje zgłoszenia od 3-4 kandydatów, którzy przejdą przez symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowanie organizacją wydarzenia należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

WIZYTY STUDENTÓW W PAŃSTWA FIRMIE mają na celu przedstawienie potencjalnego miejsca pracy (biur, hal produkcyjnych); mogą wiązać się z przeprowadzeniem szkolenia, ogłoszeniem prowadzonych procesów rekrutacyjnych itp. Zadaniem BK w przypadku wizyty studentów u Pracodawcy byłaby promocja wydarzenia oraz prowadzenie zapisów. W przypadku spotkania w firmie pomocne byłoby również zorganizowanie środków transportu dla studentów (wynajęty autokar lub wskazanie na transport publiczny).

Pracodawca przedstawia program wizyty do konsultacji z Biurem Karier PW.
Ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo studentom PW przebywającym na terenie przedsiębiorstwa podczas wydarzenia. Zainteresowanie organizacją wizyty studyjnej należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

JOB SHADOWING, czyli podążanie studenta za pracownikiem Państwa firmy podczas realizowania przez niego zadań w miejscu pracy. Student staje się „cieniem” specjalisty, obserwuje pracę na danym stanowisku, poznaje firmę od wewnątrz.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier w celu określenia programu Job Shadowing w Państwa firmie/instytucji. Prosimy o ustalenie ilu pracowników i z jakich działów będzie mogło wziąć udział w projekcie. Terminy oraz zasady rekrutacji uczestników ustalane są z Biurem Karier PW: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

WEBINARIA to doskonała okazja do dotarcia z przekazem do większej liczby potencjalnych kandydatów, którzy często nie mogą wziąć udziału w tradycyjnej formie warsztatowej organizowanej w konkretnym terminie.

Prosimy o ustalenie po Państwa stronie technicznych możliwości realizacji webinarium. Wydarzenie będzie udostępnione na FB Biura Karier PW, poprzedzone zostanie zapisami. Tematy oraz terminy webinariów ustalane są z Biurem Karier PW: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

We wszystkich wyżej opisanych formach spotkań ze studentami mile widziane jest dostarczenie nam plakatów promujących wydarzenie.

 

3. PROGRAM MENTORINGOWY

Założeniem projektu jest zbudowanie partnerskiej relacji między Mentorem (pracownikiem z min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym) oraz Mentee (studentem/studentką Politechniki Warszawskiej min. 2 roku studiów).

Program zakłada dzielenie się praktyczną wiedzą poprzez regularne spotkania między stronami (min. 4) oraz Job Shadowing - po to, by wspierać studentów Uczelni w świadomym rozwoju zawodowym.

Dla osób, które chciałyby wcielić się w rolę Mentora przewidziane są szkolenia z narzędzi coachingowo-mentorskich, sesje coachingowe, superwizja i coaching grupowy.

Dla pracodawców udział w Programie Mentoringowym będzie okazją do rozwijania employer brandingu i wzrostu rozpoznawalności marki.

Start programu w październiku 2018.

Uwaga, to projekt długofalowy. Przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa Państwa pracownika w roli Mentora prosimy o umożliwienie mu realizacji spotkań z Mentee w ramach godzin pracy. Do pełnienia roli Mentorów w pierwszej kolejności będziemy zapraszać absolwentów PW. Zainteresowanie udziałem w Programie Mentoringowym należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

4. TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Biuro Karier wspiera promocyjnie targi pracy kierowane do studentów i absolwentów.

 • XXIII TARGI PRACY i PRAKTYK dla ELEKTRONIKÓW i INFORMATYKÓW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW organizuje targi pracy dla swoich studentów. Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się 14–15 października 2019 r. w godzinach 9:30–15:30. Planowana jest już edycja wiosenna: 2–3 marca 2020 r. Osobą zaangażowaną w organizację tych targów pracy jest Pani Dorota Myko, pracownik Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, z którą można kontaktować się pod numerem telefonu (22) 234 70 81 lub pod adresem email: d.myko@elka.pw.edu.pl

 • Każdego roku, wiosną Stowarzyszenie Studentów BEST organizuje na Politechnice Warszawskiej dwudniowe INŻYNIERSKIE TARGI PRACY. Więcej informacji
  na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu (22) 234 50 22
  oraz na www.targipracy.org.pl
 • TARGI PRACY IT NA WYDZIALE MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH PW (7 listopada 2019; informacji o wiosennej edycji udziela organizator) – profilowane pod kątem informatyki / matematyki / data science / elektroniki. Więcej informacji: Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046.
 • Warszawskie Dni Informatyki – wiosna 2020, największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja IT (bardzo szeroki zakres tematyczny związany z informatyką i dziedzinami powiązanymi) połączona z największymi w Polsce targami pracy IT. Więcej informacji udziela Koordynator projektu Michał Bijata, michal.bijata@fundacjaap.org.pl


Biuro Karier PW nie prowadzi sprzedaży stanowisk targowych. Pracodawców zainteresowanych udziałem w imprezie targowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z głównym organizatorem (dane kontaktowe podane powyżej).

 

5. TRADYCYJNE FORMY PROMOCJI

Zapraszamy Państwa do przekazania nam ulotek informacyjnych (preferowany format A4 lub A5). Chętnie umieścimy je na naszym stojaku w Gmachu Głównym PW.

W Biurze Karier znajduje się również miejsce na Państwa plakaty.

Na wybranych Wydziałach PW pojawią się tablice promujące wśród studentów ofertę Biura Karier oraz informacje z rynku pracy. Tablice będą obrandowane logotypem Biura Karier oraz Pracodawcy (sponsora tablicy) branżowo związanego z profilem danego Wydziału.

Do zadań Biura Karier będzie należeć aktualizacja materiałów prezentowanych na tablicy (plakaty dot. programów stażowych oraz konkursów branżowych, informacje z rynku pracy, zaproszenia do udziału w konsultacjach z doradcą zawodowym i/lub coachem, zapowiedzi warsztatów).

Cele projektu:

 • Zwiększenie poziomu wiedzy studentów z obszaru przygotowania do wejścia na rynek pracy, efektywnego poruszania się po nim i zdobycia przewagi w procesach rekrutacyjnych.
 • Prezentacja dodatkowych informacji dotyczących rynku pracy dostosowanych do profilu studentów danego Wydziału.

  Projekt naniesienia logotypów na tablicę koordynuje Biuro Karier PW.

Plany przesłania ulotek lub/i plakatów należy telefonicznie/mailowo ustalić z Biurem Karier (liczba egzemplarzy, termin przekazania).

Szczegółowe informacje dotyczące projektu tablic informacyjnych przesyłamy jedynie zainteresowanym sponsorom. Prosimy o kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

6. NAWIĄZYWANIE RELACJI Z JEDNOSTAKAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Służymy Państwu również pomocą w dotarciu do jednostek PW – wydziałowych i pozawydziałowych, a także w nawiązaniu kontaktu z wybranymi organizacjami studenckimi. W sposób ciągły poszukujemy mentorów, partnerów i sponsorów dla projektów studenckich.

Informacja o Wydziałach dostępna jest w katalogu promocyjno-informacyjnym o Uczelni: KATALOGI  oraz na stronie internetowej PW: WYDZIAŁY

Spis organizacji studenckich znajdziecie Państwo na stronie internetowej PW: KOŁA NAUKOWE

Podczas zgłoszenia zainteresowania współpracą z jednostkami PW prosimy podać zakres planowanej współpracy, co ułatwi nam określenie właściwego działu/biura/Wydziału odpowiedzialnego za daną tematykę/formę współpracy. Pytania prosimy przesyłać na adres: biurokarier@pw.edu.pl

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej:

biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67

ul. Polna 50, V piętro, 00-661 Warszawa

 

*Usługi Biura Karier PW mają charakter nieodpłatny (poza Business Networking Day oraz sponsoringiem np. tablic informacyjnych). Gdyby chcieli Państwo przyczynić się do rozwoju naszych działań, a tym samym studentów korzystających z naszej oferty, informujemy o możliwości ofiarowania nam książek związanych z rozwojem osobistym (prowadzimy biblioteczkę dla osób korzystających z doradztwa zawodowego), materiałów wspierających proces doradczy (np. gier symulacyjnych, kart coachingowych), bądź też gadżetów Państwa firmy, które mogą zostać wykorzystane w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń. Wszystkie przekazane nam przedmioty zostałyby oznaczone logotypem Państwa firmy.