Absolwenci Politechniki Warszawskiej

Serdecznie zapraszamy do pozostania w kontakcie z Politechniką Warszawską.

Rejestrując się tu możesz zdecydować się na otrzymywanie informacji o działaniach kierowanych do Absolwentów PW lub podzielić się swoim doświadczeniem i opiniami poprzez udział w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW.

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW jest anonimowym badaniem realizowanym od roku 2012.

Udział w badaniu daje Absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z Uczelnią informacjami dotyczącymi sytuacji na rynku pracy.

Głównym celem badania jest uzyskanie informacji przydatnych w procesie podnoszenia jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej oraz opracowywania trafnych programów wsparcia dla naszych obecnych i przyszłych studentów.

Dzięki informacjom zebranym w badaniu powstają raporty, które ukazują sytuację Absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy.

Edycja 2021 badania została już zamknięta. Aby dostać zaproszenie do udziału w edycji 2022, uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się w bazie Absolwentów PW.

Prezentacje wyników z dotychczasowych badania dostępne są pod poniższymi linkami: