ROZWOJOWNIK dla kół naukowych i organizacji

KARIEROpomocny ROZWOJOWNIK DLA KÓŁ NAUKOWYCH I ORGANIZACJI STUDENCKICH

W ramach wsparcia związanego z rozwojem kół naukoywch i organizacji studenckich Biuro Karier zaprasza do skorzystania poniższych form:

 WARSZTATY WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁÓW:  efektywna komunikacja

w zespole w oparciu o Badanie Stylów Myślenia FRIS®*, grupowe metody rozwiazywania problemów (Action Learning)

 WARSZTATY WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ (przykładowe tematy):

  • Radzenie sobie ze stresem.
  • Trening uważności Mindfulness.
  • Rozwijanie odporności psychicznej.
  • Jak zmotywować się do działania?
  • Zmiana – jak w niej funkcjonować?
 
   

ROZWÓJ KOMPETENCJI LIDERSKICH: sesje coachingowe wspierające rozwój kompetencji przywódczych.

COACHING GRUPOWY i ZESPOŁOWY: zwiększenie motywacji członków zespołu, wsparcie w osiąganiu celów zespołu, zrozumienie wzajemnych zachowań, usprawnienie współpracy.

 

*Badanie Stylów Myślenia FRIS® ma swoje źródła w psychologii poznawczej. Narzędzie bada Styl Myślenia, który jest wynikiem utrwalonych nawyków naszego umysłu, który nieustannie wpływa na to, jak się komunikujemy, podejmujemy decyzje, radzimy sobie w nowych sytuacjach i działamy.


METODY PRACY: dobierane w zależności od potrzeb; m.in.: narzędzia coachingowe, facylitacja, metoda Action Learning, psychoedukacja, test osobowości zawodowej Insightful Profiler iP121.

JAK ZACZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?

  • skontaktuj się z Biurem Karier (biurokarier@pw.edu.pl)
  • przedstaw nam czego potrzebuje Twój zespół - zaczniemy od analizy problemu
  • wspólnie dobierzmy najlepsze ROZWIĄZANIE

raszamy do kontaktu z Biurem Karier