Absolwent na Politechnice

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ PW

Stowarzyszenie za podstawowy cel stawia sobie propagowanie osiągnięć Politechniki Warszawskiej i dokonań jej absolwentów, wspiera wysiłki władz Uczelni na rzecz jej rozwoju, działa w kierunku integracji środowiska absolwentów i przyjaciół PW.

W 2008 roku została ustanowiona, Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej - Złota Księga Absolwentów Politechniki Warszawskiej, na której kartach, uroczyście, raz w roku, zapisywani są do niej absolwenci o wybitnych osiągnięciach zawodowych i społecznych.

Stowarzyszenie szczególną uwagą otacza środowisko zainteresowane utrzymaniem stałych kontaktów z Uczelnią, dba o podtrzymanie tradycji uczelni.

Bardzo istotnym elementem działalności SAiP jest informowanie o osiągnięciach badawczych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych Uczelni, stowarzyszenie propaguje, również działania podejmowane przez studencki ruch naukowy. Zapraszamy do odwiedzenia strony SAiP