Wydziały PW, Studenckie Koła Naukowe

Politechnika Warszawska to duża, złożona organizacja i społeczność studencka. Zachęcamy również do nawiązania współpracy z wybranymi jednostkami i organizacjami studenckimi.

Informacja o Wydziałach dostępna jest na stronie internetowej PW: WYDZIAŁY oraz w katalogu promocyjno-informacyjnym na temat Uczelni: KATALOGI 

Na poszczególnych Wydziałach wyznaczone są osoby odpowiedzialne za koordynację obszaru praktyk i staży.

* Informacja o sposobie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich ze względu na panującą sytuację w kraju - Zarządzenie Rektora.

 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Pełnomocnik Dyrektora KNEiS ds. praktyk zawodowych

dr Katarzyna Osiecka, adiunkt

tel.: (24) 36 72 248,

e-mail: katarzyna.osiecka@pw.edu.pl

 

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Krzysztof Urbaniak

tel.: 22 234 64 17

tel.: 22 234 59 58

e-mail: k.urbaniak@ans.pw.edu.pl

Dziekanat - Praktyki

lic. Paulina Czeredys

tel.: (22) 234-15-52

e-mail: p.czeredys@ans.pw.edu.pl

pok. 207

 

 • Wydział Architektury

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI PRAKTYK:

 

Pełnomocnik Dziekana ds Praktyk: dr inż. arch. Anita Orchowska

tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65

pokój nr 122

 

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI PRAKTYK:

inwentaryzacyjnej:

dr inż. arch. Wojciech Wółkowski

tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65

pokój nr 15

 

budowlanej:

dr arch. Jerzy Górski

tel. 22 234 55 43

pokój nr 104

 

projektowej:

dr inż. arch. Anita Orchowska

tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65

pokój nr 122

 

 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Pełnomocnik Prorektora ds. praktyk studenckich

dr Elżbieta Gurdzińska

tel.: 24 367 22 33, 24 367 22 31

e-mail: Elzbieta.Gurdzinska@pw.edu.pl

 

Pełnomocnicy Dyrektorów Instytutów ds. praktyk studenckich

 

Budownictwo

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

tel.: 24 367 21 45

e-mail: anna.krawczynska@pw.edu.pl

 

Inżynieria środowiska

dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska

tel.: 24 367 21 38

e-mail: Hanna.Bauman@pw.edu.pl

 

Mechanika i budowa maszyn

dr inż. Mariusz Szreder

tel.: 24 367 59 98

e-mail: Mariusz.Szreder@pw.edu.pl

 

Technologia chemiczna

dr inż. Dariusz Szychowski

tel.: 24 367 22 01

e-mail: Dariusz.Szychowski@pw.edu.pl

 

 • Wydział Chemiczny

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich dr inż. Piotr Wieciński

tel.: (22) 234 14 78

e-mail: pwiecinski@ch.pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 148A

 

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Zbigniew Gajo

tel. 22 234 7480

e-mail: Z.Gajo@ise.pw.edu.pl

pok. 224

 

 • Wydział Elektryczny

 

Prodziekan ds. studenckich

doc. dr inż. Wojciech Urbański

tel.: +48 22 234 5098

e-mail: wojciech.urbanski@ee.pw.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Automatyka i Robotyka

dr inż. Remigiusz Olesiński

tel.: +48 22 234 7945

e-mail: remigiusz.olesinski@ien.pw.edu.pl

Gmach Elektrotechniki kl. B, pok. 402

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Elektrotechnika

dr hab. inż. Paweł Piotrowski

tel.: +48 22 234 7314, kom. 501845058

e-mail: pawel.piotrowski@ien.pw.edu.pl

Gmach Główny, pok. 240

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Informatyka

dr inż. Rafał Łopatka

tel.: +48 22 234 5433

e-mail: rafal.lopatka@ee.pw.edu.pl

Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 518L

 

 • Wydział Fizyki

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku Fizyka Techniczna

dr inż. Wioleta Ślubowska

tel.: 22 234 8561

e-mail: wioleta.slubowska@pw.edu.pl

pok. 708 Gm. Mechatoniki

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku Fotonika

dr inż. Piotr Sobotka

tel.: 22 234 7267

e-mail: piotr.sobotka@pw.edu.pl

pok. 118

 

 • Wydział Geodezji i Kartografii

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. Studenckich.

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Krzysztof Bakuła

tel. 22 234 7694

e-mail: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Gmach Główny, pok. 48
 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Geodezja i Kartografia”

dr inż. Waldemar Odziemczyk, Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych

tel. 022 234-7299

e-mail: waldemar.odziemczyk@pw.edu.pl

GG pok. 304

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Gospodarka Przestrzenna”

dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Prof. PW, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

tel. 022 234-5393

e-mail: jolanta.kwiatkowska@pw.edu.pl

GG pok. 339

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Geoinformatyka”

dr inż. Anna Fiedukowicz, Zakład Kartografii

tel. 022 234-5590

e-mail: anna.fiedukowicz@pw.edu.pl

GG pok. 329

 

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

tel.: 22 234 54 07

e-mail: miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl

pok. 911

 

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Dr hab. inż. Agnieszka Malesińska

tel.: 22 234 79 78

e-mail: agnieszka.malesinska@pw.edu.pl

p. 540 

 

 • Wydział Inżynierii Lądowej

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

mgr inż. Karol Chilmon

tel.: +48 22 234 5673

e-mail: k.chilmon@il.pw.edu.pl

pok. 619

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyki geodezyjnej

mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

tel.: 22 234 63 57

e-mail: k.wojciechowski@il.pw.edu.pl

pok. 631

 

 • Wydział Inżynierii Materiałowej

dr inż. Rafał Wróblewski

tel.:22 234 84 51, 87 31

e-mail: rafal.wroblewski@pw.edu.pl

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 008 i 213

Konsultacje w sem. letnim: środy 11:00-13:00

 

 • Wydział Inżynierii Produkcji

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

dr inż. Adam Zalewski

tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8616, fax. 22 849 0285

e-mail: a.zalewski@wip.pw.edu.pl

Gmach Stary Technologiczny, pok. 402

 

Opiekun praktyk w Zakładzie Technologii Poligraficznych

dr inż. Henryk Godlewski

tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 3359

e-mail: h.godlewski@wip.pw.edu.pl

pok. 211

 

 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt, Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

e-mail: lukasz.blaszczyk@mini.pw.edu.pl

Gmach MiNI, pok. 417

 

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Prodziekan ds studenckich

Dr inż. Marta Poćwierz

e-mail: prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl

 

Koordynatorzy praktyk

dr inż. Wojciech Grendysa (kierunki : AE, LiK)

email: wgrendysa@meil.pw.edu.pl

tel. 22 234 76 07

pok. L200D

 

dr inż. Andrzej Chmielniak (AiR)

achmiel@meil.pw.edu.pl

 

dr inż. Jacek Szymczyk (kierunki: E, MiBM i PE)

jacek.szymczyk@pw.edu.pl

 

 • Wydział Mechatroniki

Praktyki zawodowe:

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Jakub Wierciak

tel.: (22) 234 83 24

e-mail: j.wierciak@mchtr.pw.edu.pl

pok. 612

 

Nadzór nad praktykami studenckimi na Wydziale Mechatroniki sprawuje Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni

tel. wew.: (22) 234 8456

e-mail: prodziekan.studenci.mchtr@pw.edu.pl

pok. 124

Opiekunowie praktyk obowiązkowych na poszczególnych specjalnościach:

http://www.mchtr.pw.edu.pl/Praktyki/Praktyki-obowiazkowe/Specjalnosci

 

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Opiekunowie praktyk studenckich

 

PRAKTYKA ZAWODOWA (STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE)

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk studenckich

dr inż. Radosław Nowak,

tel. 725 990 541

e-mail: radoslaw.nowak@pw.edu.pl

pok. 4.1.11

 

PRAKTYKI DYPLOMOWE (STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE)

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych

dr inż. Ireneusz Karkowiak

tel. (22)234-87-88

email ireneusz.krakowiak@pw.edu.pl

pok. 0.11H

 

Instytut Podstaw Budowy Maszyn:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych

dr inż. Sebastian Korczak

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8623

e-mail: sebastian.korczak@pw.edu.pl

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.8b

 

 • Wydział Transportu

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Staży Studenckich

dr inż. Sylwia Bęczkowska

tel: (22) 234 60 07

e-mail: sylwia.beczkowska@pw.edu.pl

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 228

 

Opiekunowie praktyk na poszczególnych specjalnościach

https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-studenckie/Opiekunowie-praktyk

 

 • Wydział Zarządzania

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk:

dr inż. Michael Jaksa

e-mail: Michal.Jaksa@pw.edu.pl

pok. 211

 


Koła Naukowe - W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Informacje o Kołach Naukowych znajdują się na stronie internetowej PW: KOŁA NAUKOWE


Harmonogram roku akademickiego - https://www.pw.edu.pl/Studenci/Zycie-studenckie/Harmonogram-roku-akademickiego-2020-2021