Wydziały PW, Studenckie Koła Naukowe

Politechnika Warszawska to duża, złożona organizacja i społeczność studencka. Zachęcamy również do nawiązania współpracy z wybranymi jednostkami i organizacjami studenckimi.

Informacja o Wydziałach dostępna jest na stronie internetowej PW: WYDZIAŁY oraz w katalogu promocyjno-informacyjnym na temat Uczelni: KATALOGI 

Na poszczególnych Wydziałach wyznaczone są osoby odpowiedzialne za koordynację obszaru praktyk i staży.

 

 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Pełnomocnik Dyrektora KNEiS ds. praktyk zawodowych

dr Katarzyna Osiecka, adiunkt

tel.: (24) 36 72 248,

e-mail: k.osiecka@pw.plock.pl

 

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Krzysztof Urbaniak

tel.: 22 234 64 17

tel.: 22 234 59 58

e-mail: k.urbaniak@ans.pw.edu.pl

Dziekanat - Praktyki

lic. Paulina Czeredys

tel.: (22) 234-15-52
e-mail: p.czeredys@ans.pw.edu.pl

 

 • Wydział Architektury – informacja będzie dostępna wkrótce

 

 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Pełnomocnik Prorektora ds. praktyk studenckich

dr Elżbieta Gurdzińska

tel.: 24 367 22 33, 24 367 22 31

e-mail: Elzbieta.Gurdzinska@pw.edu.pl

 

 • Wydział Chemiczny

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Piotr Wieciński - Katedra Technologii Chemicznej, Gmach Technologii Chemicznej, pok. 148A

tel.: (22) 234-1478

e-mail: pwiecinski@ch.pw.edu.pl

 

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Jerzy Kalenik

tel. 22 234 7779

e-mail: j.kalenik@imio.pw.edu.pl

 

 • Wydział Elektryczny

Prodziekan ds. studenckich

doc. dr inż. Wojciech Urbański

tel.: +48 22 234 5098

e-mail: wojciech.urbanski@ee.pw.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Automatyka i Robotyka

dr inż. Remigiusz Olesiński

tel.: +48 22 234 7945

e-mail: remigiusz.olesinski@ien.pw.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Elektrotechnika

dr hab. inż. Paweł Piotrowski

tel.: +48 22 234 7314, kom. 501845058

e-mail: pawel.piotrowski@ien.pw.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Informatyka

dr inż. Rafał Lopatka

tel.: +48 22 234 5433

e-mail: rafal.lopatka@ee.pw.edu.pl

 

 • Wydział Fizyki – informacja będzie dostępna wkrótce

 

 • Wydział Geodezji i Kartografii

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. Studenckich.

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. PW, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

tel.: 022 234-7392

e-mail: andrzej.pachuta@pw.edu.pl

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Geodezja i Kartografia”

dr inż. Waldemar Odziemczyk, Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych

tel. 022 234-7299

e-mail: waldemar.odziemczyk@pw.edu.pl

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Gospodarka Przestrzenna”

dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Prof. PW, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

tel. 022 234-5393

e-mail: jolanta.kwiatkowska@pw.edu.pl

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Geoinformatyka”

dr inż. Anna Fiedukowicz, Zakład Kartografii

tel. 022 234-5590

e-mail: anna.fiedukowicz@pw.edu.pl

 

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Dr inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

tel.: 22 234 54 17

e-mail: miroslaw.szydlowski@is.pw.edu.pl

 

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk     

tel.: 22 234 63 19

e-mail: Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl

 

 • Wydział Inżynierii Lądowej

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

mgr inż. Karol Chilmon

tel.: +48 22 234 5673

e-mail: k.chilmon@il.pw.edu.pl

 

 • Wydział Inżynierii Materiałowej

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara

tel.: 22 234 8399, 22 8490 222

e-mail: waldemar.kaszuwara@pw.edu.pl

 

 • Wydział Inżynierii Produkcji

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

dr inż. Adam Zalewski

tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8616, fax. 22 849 0285

 

Opiekun praktyk w Zakładzie Technologii Poligraficznych

dr inż. Henryk Godlewski

tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 3359

e-mail: h.godlewski@wip.pw.edu.pl

 

 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt, Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

e-mail: lukasz.blaszczyk@mini.pw.edu.pl

 

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

mgr Izabella Szulc, Gmach Lotniczy, pok. 128

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5779

fax: 22 625 73 51

e-mail: iza.szulc@meil.pw.edu.pl

 

 • Wydział Mechatroniki

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Jakub Wierciak

tel.: (22) 234 8324

e-mail: j.wierciak@mchtr.pw.edu.pl

Nadzór nad praktykami studenckimi na Wydziale Mechatroniki sprawuje Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Ksawery Szykiedans

tel.: (22) 234 8333

e-mail: k.szykiedans@mchtr.pw.edu.pl

 

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Dr inż. Krzysztof Kiszka

Tel.: 22-234-86-83

e-mail: kki@simr.pw.edu.pl

 

 • Wydział Transportu

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Staży Studenckich

dr hab. inż. Jarosław Korzeb

tel.: +48 22 234 7707

e-mail: korzeb@wt.pw.edu.pl

 

 • Wydział Zarządzania

dr inż. Michael Jaksa

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, pok. 211

e-mail: Michal.Jaksa@pw.edu.pl


Koła Naukowe - W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Informacje o Kołach Naukowych znajdują się na stronie internetowej PW: KOŁA NAUKOWE


Harmonogram roku akademickiego - https://www.pw.edu.pl/Studenci/Harmonogram-roku-akademickiego