Targi Pracy

Biuro Karier wspiera PROMOCYJNIE organizację targów pracy skierowanych do studentów i absolwentów uczelni technicznych. Zachęcamy do udziału w:

 

Targach Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków. Kolejna edycja targów planawana jest na luty/marzec 2019r. Ostateczny termin zostanie podany w październiku 2018r.  Koordynatorem tego wydarzenia jest Pani Dorota Myko, pracownik Wydziału EiTI, numer telefonu (22) 234 70 81, adres e-mail: d.myko@elka.pw.edu.pl

 

Inżynierskich Targach Pracy na Politechnice Warszawskiej  organizowanych każdego roku wiosną przez Stowarzyszenie Studentów BEST. Więcej informacji na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu (22) 234 50 22 oraz na www.targipracy.org.pl

 

Warszawskich Dniach Informatyki – największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja IT (bardzo szeroki zakres tematyczny związany z informatyką i dziedzinami powiązanymi) połączona z największymi w Polsce targami pracy IT. Więcej informacji udziela Koordynator projektu Michał Bijata, michal.bijata@fundacjaap.org.pl

https://www.warszawskiedniinformatyki.pl/

 

Targi Pracy IT PW  – profilowane pod kątem informatyki / matematyki / data science / elektroniki targi pracy dedykowane wszystkim zainteresowanym studentom Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji udziela Koordynator projektu Michał Bijata, michal.bijata@fundacjaap.org.pl

http://warsaw.carpediem.cd/events/5493381-targi-pracy-it-pw-at-wydzia-matematyki-i-nauk-informacyjnych-politechnika-warszawska/

 

Data Science Summit (8 czerwca) – dużej skali konferencja data science (bazy danych, hurtownie danych, raportowanie / SQL, machine learning, arificial intelligence) połączona z targami pracy dedykowanymi temu samemu profilowi. Więcej informacji udziela Koordynator projektu Michał Bijata, michal.bijata@fundacjaap.org.pl