Targi Pracy

TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Biuro Karier PW wspiera promocyjnie targi pracy kierowane do studentów i absolwentów.TARGI PRACY IT PW (26 października 2022 + 9 marca 2023) Największe w Warszawie targi pracy profilowane pod kątem informatyki / matematyki / data science / elektroniki / metod ilościowych. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich studentów PW związanych z w/w profilami, w szczególności EiTI, MiNI, WE, WF PW.

Przewidywana liczba uczestników – 2 000 osób.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem targów.

Strona wydarzenia: www.TargiPracyIT.pl/PW

W przypadku zainteresowania uczestnictwem wyżej wymienionym wydarzeniem prosimy o kontakt z przedstawicielem Organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046Targi Pracy IT Online (25 listopada 2022, online + 17 marca 2023, online) targi profilowane dla osób związanych z większością technologii z szeroko pojętych obszarów IT / Metod ilościowych / Data Science.
Przewidywana liczba uczestników – 2 000 osób.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem targów.

Strona wydarzenia: https://targipracyit.pl/online

W przypadku zainteresowania uczestnictwem wyżej wymienionym wydarzeniem prosimy o kontakt z przedstawicielem Organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046WARSZAWSKIE DNI INFORMATYKI (marzec 2023)

XIV edycja największej konferencji IT połączonej z Giełdą Pracy IT adresowanej do wszystkich poziomów doświadczenia związanych z profilami IT / data science / matematyki / elektroniki w całej Warszawie. Przewidywana liczba uczestników – 15 000 osób.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem konferencji.

Strona wydarzenia: https://warszawskiedniinformatyki.pl/

W przypadku zainteresowania uczestnictwem wyżej wymienionym wydarzeniem prosimy o kontakt z przedstawicielem Organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046

 


 

 • XXIX Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej / 17 października 2022 r.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku (w październiku i na przełomie lutego i marca), począwszy od 2008 r. Każdorazowo w wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 firm i instytucji. Po czterech ostatnich edycjach Targów, ograniczonych z powodu pandemii do katalogu targowego w wersji elektronicznej, wracamy obecnie do formy tradycyjnych stoisk targowych. Zachowujemy jednak jednocześnie koncepcję elektronicznego katalogu, do którego są przyjmowani zarówno wystawcy, jak i firmy i instytucje, które chcą przedstawić swoje oferty tylko w formie wpisu katalogowego.

Zazwyczaj wśród uczestników targów najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy zajmujące się wyłącznie elektroniką. Targi są licznie odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – największego wydziału PW (około 3000 studentów), ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej i innych uczelni.

Wykorzystując doświadczenia z okresu pandemii, będziemy rozsyłać katalog w wersji elektronicznej wśród studentów naszego Wydziału oraz innych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zgłoszenia do katalogu oraz zgłoszenia do udziału w Targach w roli wystawcy przyjmujemy do dnia 16 września 2022 r. Premiera katalogu jest przewidziana na 14 października 2022 r.

Zainteresowanych targami zapraszamy na stronę internetową: TARGI

Dane kontaktowe:

Dorota Myko, dorota.myko@pw.edu.pl, tel. 22 234 70 81


 

 • INŻYNIERSKIE TARGI PRACY NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Każdego roku, wiosną, Stowarzyszenie Studentów BEST organizuje na Politechnice Warszawskiej dwudniowe INŻYNIERSKIE TARGI PRACY. Więcej informacji na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu (22) 234 50 22 oraz na www.targipracy.org.pl
 

 Biuro Karier PW nie prowadzi sprzedaży stanowisk targowych. Pracodawców zainteresowanych udziałem w imprezie targowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z głównym organizatorem (dane kontaktowe podane powyżej).

 

W celu zamieszczenia ofert pracy, praktyk i staży, które będą Państwo promować podczas Targów zapraszamy do założenia Konta Rekrutera.

 

Careers Service supports promotion of job fairs for students and alumni of technical higher education institutions. We recommend participation in the following events:

 

 • IT JOB FAIRS FOR STUDENTS (October 26, 2022 + March 9, 2023)

Computer science / mathematics / data science / electronics; profiled job fairs dedicated to students of Warsaw University of Technology.

For more information please contact the main organizer at Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046.

Co-organizer: WUT Careers Service.

 • IT Online Job Fair (November 25, 2022 + March 17, 2023) profiled job fair for people associated with most technologies in the broadly understood areas of IT / quantitative methods / Data Science.
  For more information please contact the main organizer at Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046.
   
 • WARSAW IT DAYS (March, 2023)

The 13th edition of the largest conference comprising job fairs dedicated to such areas as: computer science / mathematics / data science / electronics. The event is dedicated to students and graduates, as well as to professionals from Warsaw.

Please, contact the main organiser at Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046.
 

 • JOB FAIR FOR ELECTRONICS ENGINEERS AND COMPUTER SCIENTISTS

XXIX Job Fair for Electronics Engineers and Computer Scientists at the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology.

The fair is visited by students of the Faculty of Electronics and Information Technology, but also other faculties of the Warsaw University of Technology with a similar education profile and other Warsaw universities.

If you are interested in participating, please visit the website.

 • ENGINEERING JOB FAIRS

Every spring, the Student Association BEST hosts two-day ENGINEERING JOB FAIRS at the Warsaw University of Technology. For more information please visit www.targipracy.org.pl or call (+48) 22 234 50 22.

 

The WUT Career Services Office does not sell booths. If you are interested in making your presence at a fair as an Employer, please do not hesitate to contact the main promoter directly (see the contact details above).

 


In order to support promotion of job/internship offers we suggest you to post it on WUT Careers Service website through recruiter account.