Targi Pracy

TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Biuro Karier PW wspiera promocyjnie targi pracy kierowane do studentów i absolwentów.TARGI PRACY IT PW (27 października 2022 + 9 marca 2023) Największe w Warszawie targi pracy profilowane pod kątem informatyki / matematyki / data science / elektroniki / metod ilościowych. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich studentów PW związanych z w/w profilami, w szczególności EiTI, MiNI, WE, WF PW.

Przewidywana liczba uczestników – 2 000 osób.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem targów.

Strona wydarzenia: www.TargiPracyIT.pl/PW

W przypadku zainteresowania uczestnictwem wyżej wymienionym wydarzeniem prosimy o kontakt z przedstawicielem Organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046Targi Pracy IT Online (25 listopada 2022, online + 17 marca 2023, online) targi profilowane dla osób związanych z większością technologii z szeroko pojętych obszarów IT / Metod ilościowych / Data Science.
Przewidywana liczba uczestników – 2 000 osób.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem targów.

Strona wydarzenia: https://targipracyit.pl/online

W przypadku zainteresowania uczestnictwem wyżej wymienionym wydarzeniem prosimy o kontakt z przedstawicielem Organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046WARSZAWSKIE DNI INFORMATYKI (marzec 2023)

XIV edycja największej konferencji IT połączonej z Giełdą Pracy IT adresowanej do wszystkich poziomów doświadczenia związanych z profilami IT / data science / matematyki / elektroniki w całej Warszawie. Przewidywana liczba uczestników – 15 000 osób.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem konferencji.

Strona wydarzenia: https://warszawskiedniinformatyki.pl/

W przypadku zainteresowania uczestnictwem wyżej wymienionym wydarzeniem prosimy o kontakt z przedstawicielem Organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046

 


 

 • Katalog - XXVIII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej / 4 kwietnia 2022 r.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku od 2008 r. Każdorazowo, w jednej edycji Targów udział bierze udział ok. 70 firm i instytucji.

Najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy, prowadzące działalność wyłącznie w obszarze elektroniki profesjonalnej i użytkowej.

Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni warszawskich, o zbliżonym profilu kształcenia.
Z powodu sytuacji epidemicznej XXVIII Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 4 kwietnia 2022.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Zamierzamy także przekazać katalog do organizacji studenckich, działających w Politechnice Warszawskiej w celu jego rozpowszechnienia, a także informowanie o nim w mediach społecznościowych.

Planujemy również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Termin zgłoszeń upływa 18 marca 2022 r.

Zainteresowanych projektem zapraszamy na stronę internetową:

TARGI

Następne targi przewidujemy na październik 2022 r.

Dane kontaktowe:

Dorota Myko, d.myko@elka.pw.edu.pl, tel. 22 234 70 81

 


 

 • INŻYNIERSKIE TARGI PRACY NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Każdego roku, wiosną, Stowarzyszenie Studentów BEST organizuje na Politechnice Warszawskiej dwudniowe INŻYNIERSKIE TARGI PRACY. Wiosenna edycja odbędzie się w dniach 15-16 marca 2022. Więcej informacji na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu (22) 234 50 22 oraz na www.targipracy.org.pl
 

 • TARGI PRACY BRANŻY AUTOMOTIVE I INŻYNIERII MECHANICZNEJ

- to wydarzenie organizowane na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

- targi obejmują branżę Automotive, jak również szeroko pojęty przemysł maszynowy, elektrotechniczny i mechatroniczny

- wydarzeniu będzie towarzyszyć seminarium Zaawansowane techniki w przemyśle motoryzacyjnym, któremu przyświeca idea wykładów eksperckich prowadzonych przez Wystawców

- Liczba uczestników: ~1 000

- Strona wydarzenia: www.simr.pw.edu.pl/~targiautomotive/

- Więcej informacji udziela mgr inż. Mateusz Brukalski, Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału, mateusz.brukalski@pw.edu.pl


KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ STUDENTÓW PW

W celu uzyskania informacji o edycjach organizowanych w 2021 roku prosimy o kontakt z Organizatorami:

 • KONFERENCJA YOUNG CHEM 2020

Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem2020” jest wydarzeniem organizowanym co roku przez studentów Politechniki Warszawskiej.

Jego głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed międzynarodową publicznością obszaru ich badań, do uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów, do spotkania z przedstawicielami wielu firm przemysłu chemicznego.

Pracodawców zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do kontaktu: Strona Young Chem

 • KONFERENCJA MŁODYCH ENERGETYKÓW

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej pragnie zaprosi zainteresowanych pracodawców do włączenia się w Ogólnopolską Konferencję Młodych Energetyków.

OKME jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Naukowe Koło Energetyków, dającym możliwość wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń przez najlepszych wśród wchodzących na rynek pracy studentów i absolwentów, wiążących swoją przyszłość z energetyką. Ułatwia ona również studentom nawiązanie kontaktów z przedstawicielami firm z branży energetycznej.

Podczas konferencji są prezentowane referaty o tematyce związanej z energetyką służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu poglądów zarówno w kwestiach czysto technicznych jak i ekonomiczno-biznesowo-prawnych

Szczegółowych informacji udziela Koło Naukowe mailowo: kne@itc.pw.edu.pl, bądź przez kontakt na Facebook'u: Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej.


Biuro Karier PW nie prowadzi sprzedaży stanowisk targowych. Pracodawców zainteresowanych udziałem w imprezie targowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z głównym organizatorem (dane kontaktowe podane powyżej).

W celu zamieszczenia ofert pracy, praktyk i staży, które będą Państwo promować podczas Targów zapraszamy do założenia Konta Rekrutera.

 

Careers Service supports promotion of job fairs for students and alumni of technical higher education institutions. We recommend participation in the following events:

 

 • IT JOB FAIRS FOR STUDENTS (October 27, 2022 + March 9, 2023)

Computer science / mathematics / data science / electronics; profiled job fairs dedicated to students of Warsaw University of Technology.

For more information please contact the main organizer at Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046.

Co-organizer: WUT Careers Service.

 • IT Online Job Fair (November 25, 2022 + March 17, 2023) profiled job fair for people associated with most technologies in the broadly understood areas of IT / quantitative methods / Data Science.
  For more information please contact the main organizer at Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046.
   
 • WARSAW IT DAYS (March, 2023)

The 13th edition of the largest conference comprising job fairs dedicated to such areas as: computer science / mathematics / data science / electronics. The event is dedicated to students and graduates, as well as to professionals from Warsaw.

Please, contact the main organiser at Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046.
 

 • JOB FAIR FOR ELECTRONICS ENGINEERS AND COMPUTER SCIENTISTS

XXVII Job Fair for Electronics Engineers and Computer Scientists at the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology.

The fair is visited by students of the Faculty of Electronics and Information Technology, but also other faculties of the Warsaw University of Technology with a similar education profile and other Warsaw universities.

Due to the epidemic, the XXVIII Job Fairs are going to be limited to issuing an electronic version of the Fairs Catalogue. The Catalogue is going to be distributed on April 4, 2022.

If you are interested in participating, please visit the website.

 • ENGINEERING JOB FAIRS

Every spring, the Student Association BEST hosts two-day ENGINEERING JOB FAIRS at the Warsaw University of Technology. The nextedition will take place on March 15 and 16, 2022.
For more information please visit www.targipracy.org.pl or call (+48) 22 234 50 22.

 • JOB FAIR AUTOMOTIVE AND MECHANICAL ENGINEERING

- this event is organized at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering of the Warsaw University of Technology

- job fairs are dedicated to the automotive industry, as well as the broadly understood machine, electrotechnical and mechatronic industries

- the event will be accompanied by the Advanced Techniques in the Automotive Industry seminar, conducted in line with the idea of ​​expert lectures given by exhibitors

- Number of participants: ~ 1,000

- Event's website: www.simr.pw.edu.pl/~targiautomotive/

- For more information, please contact MSc. Mateusz Brukalski, Dean's Proxy for Department Promotion, mateusz.brukalski@pw.edu.pl

 

The WUT Career Services Office does not sell booths. If you are interested in making your presence at a fair as an Employer, please do not hesitate to contact the main promoter directly (see the contact details above).


In order to support promotion of job/internship offers we suggest you to post it on WUT Careers Service website through recruiter account.