Targi pracy na Politechnice Warszawskiej

TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Biuro Karier PW wspiera promocyjnie targi pracy kierowane do studentów i absolwentów.

  • TARGI PRACY NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH PW

XXV Targi Praktyk i Pracy dla Informatyków i Elektroników na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku od 2008 r. W ciągu 2 dni imprezy bierze udział ok. 70 firm i instytucji.

Najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy zajmujące się wyłącznie elektroniką.

Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej o zbliżonym profilu kształcenia oraz innych uczelni warszawskich.

Z powodu epidemii XXV Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 12 października 2020.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.

Planujemy również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Zamierzamy także przekazać katalog do organizacji studenckich w celu jego rozpowszechnienia.

Zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie zapraszamy na Zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie zapraszamy na stronę internetową

Targi w formie tradycyjnej przewidujemy na przełom lutego i marca 2021 r.

  • TARGI PRACY IT PW

- Wiosna: 5 marca 2020: informacji o wiosennej edycji udziela organizator

- Największe w Warszawie targi pracy profilowane pod kątem informatyki / matematyki / data science / elektroniki.

- Wydarzenie adresowane jest do wszystkich studentów PW związanych z w/w profilami, w szczególności EiTI, MiNI, WE PW.

- Liczba uczestników: ~4 000

- Strona wydarzenia: www.TargiPracyIT.pl/PW

- Więcej informacji udziela przedstawiciel Głównego Organizatora: Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046.

- Współorganizatorzy: Biuro Karier PW, Samorządy Studenckie MiNI PW, EiTI PW, WE PW

 

  • WARSZAWSKIE DNI INFORMATYKI

- XI edycja: 27 i 28 marca 2020.

- Największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja IT i data science (bardzo szeroki zakres tematyczny związany z informatyką, data science i dziedzinami powiązanymi)

- Wydarzenie połączone jest z największymi w Polsce targami pracy IT (profile kandydatów: informatyka / matematyka / data science / elektronika).

- Liczba uczestników: ~10 000.

- Strona wydarzenia: www.WarszawskieDniInformatyki.pl

- Więcej informacji udziela przedstawiciel Głównego Organizatora: Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046.

- Współorganizatorzy: Biuro Karier PW, Samorząd Studencki PW, Samorządy Studenckie Wydziałów MiNI PW, EiTI PW, WE PW.

 

  • INŻYNIERSKIE TARGI PRACY NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Każdego roku, wiosną, Stowarzyszenie Studentów BEST organizuje na Politechnice Warszawskiej dwudniowe INŻYNIERSKIE TARGI PRACY. Edycja 2020 odbędzie się w dniach 17-18 marca 2020. Więcej informacji na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu (22) 234 50 22 oraz na www.targipracy.org.pl
 

  • TARGI PRACY BRANŻY AUTOMOTIVE I INŻYNIERII MECHANICZNEJ

– III edycja 25.11.2020

- to wydarzenie organizowane na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

- targi obejmują branżę Automotive, jak również szeroko pojęty przemysł maszynowy, elektrotechniczny i mechatroniczny

- wydarzeniu będzie towarzyszyć seminarium Zaawansowane techniki w przemyśle motoryzacyjnym, któremu przyświeca idea wykładów eksperckich prowadzonych przez Wystawców

- Liczba uczestników: ~1 000

- Strona wydarzenia: www.simr.pw.edu.pl/~targiautomotive/

- Więcej informacji udziela mgr inż. Mateusz Brukalski, Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału,  mateusz.brukalski@pw.edu.pl

 


KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ STUDENTÓW PW

 

  • KONFERENCJA YOUNG CHEM 2020

Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem2020” jest wydarzeniem organizowanym co roku przez studentów Politechniki Warszawskiej.

Jego głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed międzynarodową publicznością obszaru ich badań, do uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów, do spotkania z przedstawicielami wielu firm przemysłu chemicznego.

Pracodawców zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do kontaktu: Strona Young Chem

  • KONFERENCJA MŁODYCH ENERGETYKÓW

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej pragnie zaprosi zainteresowanych pracodawców do włączenia się w Ogólnopolską Konferencję Młodych Energetyków.

OKME jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Naukowe Koło Energetyków, dającym możliwość wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń przez najlepszych wśród wchodzących na rynek pracy studentów i absolwentów, wiążących swoją przyszłość z energetyką. Ułatwia ona również studentom nawiązanie kontaktów z przedstawicielami firm z branży energetycznej.

Podczas konferencji są prezentowane referaty o tematyce związanej z energetyką służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu poglądów zarówno w kwestiach czysto technicznych jak i ekonomiczno-biznesowo-prawnych

Szczegółowych informacji udziela Koło Naukowe mailowo: kne@itc.pw.edu.pl, bądź przez kontakt na Facebook'u: Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej.


Biuro Karier PW nie prowadzi sprzedaży stanowisk targowych. Pracodawców zainteresowanych udziałem w imprezie targowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z głównym organizatorem (dane kontaktowe podane powyżej).

W celu zamieszczenia ofert pracy, praktyk i staży, które będą Państwo promować podczas Targów zapraszamy do założenia Konta Rekrutera.