Urszula Deblessem

Kierownik

Absolwentka pedagogiki i dziennikarstwa z wieloletnim doświadczeniem medialnym i PR-owym. W pracy zawodowej łączy aktywność związaną z promocją Politechniki Warszawskiej i jej pozytywnym wizerunkiem (również wśród pracodawców) ze stwarzaniem naszym studentom i absolwentom warunków do płynnego wejścia na rynek pracy.

 • Agnieszka Skowrońska

  Zastępca Kierownika Biura Karier

  Doradca kariery, psycholog

  Agnieszka Skowrońska

  Z wykształcenia psycholog; absolwentka licznych szkoleń związanych z tematyką wspierania innych w rozwoju zawodowym i osobistym.
  Od kilkunastu lat pracuje z inżynierami w przeszłości zajmując się rekrutacją, a obecnie doradztwem w obszarze planowania i rozwoju kariery.
  Prowadzi konsultacje w oparciu o testy psychologiczne, konsultacje dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy oraz przygotowania do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
  W swojej pracy stosuje metody coachingowe oraz elementy Racjonalnej Terapii Zachowania.
  Opiekun badania „Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej” oraz kierownik projektu Projektor Kariery.
  Od 2015 r. wspiera organizację studencką Enactus Politechniki Warszawskiej.

  Agnieszka.Skowronska@pw.edu.pl
 • Ewa Kluczek-Woźniak

  Psycholog

  Coach i doradca kariery

  Ewa Kluczek-Woźniak

  Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną oraz certyfikowany praktyk RTZ -  Racjonalnej Terapii Zachowania (praca z przekonaniami).  Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET , Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu NOVO oraz Wszechnicy UJ - rozwój pracy z grupą.  Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, poradnictwa zawodowego, rekrutacji, w tym m.in. MABORowego Eksperckiego Treningu Asesora. 

  W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Prowadzi konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżek kariery. Diagnozuje predyspozycje zawodowe na podstawie testów psychologicznych i doradczych. Przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sesji Assessment Centre. Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem, określania celów. 

  W pracy doradczej korzysta, m.in. z narzędzi coachingowych, pracy z  metaforą oraz kart coachingowych.

  Ewa.Wozniak@pw.edu.pl
 • Joanna Dostal-Kielczyk

  Specjalista ds. doradztwa zawodowego

  Joanna Dostal-Kielczyk

  Absolwentka SWPS w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła szkołę trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz podyplomowe studia doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami w SGH w Warszawie. Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną. Posiada kompetencje do prowadzenia warsztatów i procesów metodą Design Thinking.

  Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, poszukującymi swojej ścieżki zawodowej.

  W Biurze Karier zajmuje się konsultacjami indywidualnymi z zakresu określania kompetencji zawodowych studentów narzędziem diagnostycznym Insightful Profiler (iP121), pisania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do spotkania z pracodawcą. Prowadzi warsztaty min. z zakresu motywacji i radzenia sobie ze stresem.

  joanna.kielczyk@pw.edu.pl
 • Małgorzata Pawlak

  Psycholog, doradca kariery

  Małgorzata Pawlak

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i finansów w Szkole Głównej Handlowej. Doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Diagnostyką psychologiczną i rozwojem pracowników zajmowała się w trakcie kilkuletniej pracy w T-Mobile, gdzie odpowiadała m.in. za badania zaangażowania, pomiar i rozwój kompetencji, prowadzenie warsztatów i grup fokusowych. Doświadczona w pracy z menedżerami w obszarze stylów zarządzania, ścieżek karier i programów rozwojowych (T-Mobile, Mars Polska, Procter&Gamble).

  Na styku ekonomii i psychologii jest aktywna również naukowo. Dwukrotna stypendystka Fundacji im. Lesława A. Pagi. Prelegentka na międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. na Uniwersytecie w Wiedniu, Zagrzebiu, Prisztinie, International Balkan University w Północnej Macedonii i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie. Kierowniczka badań w ramach holenderskiego programu Think Forward Initiative, badała m.in. związki między emocjami a decyzjami finansowymi u studentów.

  Prywatnie pasjonatka podróży z plecakiem, kina i aktywizmu - twórczyni projektu kulturalnego „Warszawa dla początkujących”. W Biurze Karier zajmuje się poradnictwem psychologicznym, konsultacjami z zakresu określania kompetencji zawodowych studentów, pisania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do spotkania z pracodawcą. Prowadzi warsztaty z podstawowych umiejętności psychologicznych.

   

  malgorzata.pawlak@pw.edu.pl
 • Julita Mucha

  Specjalista ds. współpracy z pracodawcami

  Julita Mucha

  Certyfikowany coach, posiada 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz doświadczenie w prowadzeniu procesu selekcji i rekrutacji. Magister marketingu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), a także licznych szkoleń z zakresu prowadzenia selekcji i rekrutacji do pracy (w tym Akademii Profesjonalnego Rekrutera GoldenLine). Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji wydarzeń z obszaru Employer Brandingu. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier, współorganizatorka Akademickich Targów Pracy JOBBING oraz projektu rekrutacyjnego CAREERDATE. W Biurze Karier PW zajmuje się współpracą z pracodawcami.

  Julita.Mucha@pw.edu.pl
 • Monika Majchrzyk

  Specjalista ds. promocji

  Monika Majchrzyk

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W Biurze Karier koordynuję działania promocyjne, odpowiadam za  wizerunek Biura Karier na Uczelni, projektuję materiały promocyjne, a także wdrażam nowe rozwiązania na stronie www.

  monika.majchrzyk@pw.edu.pl
 • Katarzyna Pilch

  Pracownik administracyjny

  Katarzyna Pilch

  Absolwentka Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W Biurze Karier koordynuje działania promocyjne, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz wspiera bieżące działania administracyjne.

  Katarzyna.Pilch@pw.edu.pl
 • Monika Rutkowska-Ryciak

  Specjalista ds. promocji i informacji zawodowej

  PW Filia w Płocku

  Monika Rutkowska-Ryciak

  Absolwentka Politechniki Warszawskiej - kierunki ekonomia oraz zarządzanie. W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w poruszaniu się po rynku pracy. Zajmuje się organizacją konsultacji psychologicznych oraz z doradcą zawodowym, organizacją spotkań z pracodawcami, wyszukiwaniem i publikowaniem ofert pracy, staży i praktyk oraz organizacją szkoleń i warsztatów. Jest także Koordynatorem Zespołu ds. promocji w Filii.

  Monika.Rutkowska@pw.edu.pl

Biuro Karier w mediach