Urszula Deblessem

Kierownik

Absolwentka pedagogiki i dziennikarstwa z wieloletnim doświadczeniem medialnym i PR-owym. W pracy zawodowej łączy aktywność związaną z promocją Politechniki Warszawskiej i jej pozytywnym wizerunkiem (również wśród pracodawców) ze stwarzaniem naszym studentom i absolwentom warunków do płynnego wejścia na rynek pracy.

 • Agnieszka Skowrońska

  Zastępca Kierownika Biura Karier, Psycholog

  Doradca kariery

  Agnieszka Skowrońska

  Absolwentka Psychologii KUL, Szkoły Trenerów Biznesu Grupy SET oraz CoachWise Coaching Essentials. Od kilkunastu lat pracuje z inżynierami, zajmując się rekrutacją, a obecnie doradztwem w obszarze planowania i rozwoju kariery. Jest tutorem i asesorem Modelu LEVER, pozwalającego na ocenę kompetencji oraz uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu LEVER.

  Prowadzi konsultacje w oparciu o testy psychologiczne, konsultacje dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy oraz przygotowania do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. W swojej pracy stosuje metody coachingowe oraz elementy Racjonalnej Terapii Zachowań. 

  Odpowiedzialna za koordynację ogólnouczelnianego badania „Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej”.

  Agnieszka.Skowronska@pw.edu.pl
 • Ewa Kluczek-Woźniak

  Psycholog

  Coach i doradca kariery

  Ewa Kluczek-Woźniak

  Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET oraz Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu NOVO. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, poradnictwa zawodowego, rekrutacji, w tym min. MABORowego Eksperckiego Treningu Asesora. W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Prowadzi konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżek kariery. Diagnozuje predyspozycje zawodowe na podstawie testów psychologicznych i doradczych. Przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sesji Assessment Centre. Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem i asertywnością.

  Ewa.Wozniak@pw.edu.pl
 • Monika Rutkowska-Ryciak

  Specjalista ds. promocji i informacji zawodowej

  PW Filia w Płocku

  Monika Rutkowska-Ryciak

  Absolwentka Politechniki Warszawskiej - kierunki ekonomia oraz zarządzanie. W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w poruszaniu się po rynku pracy. Zajmuje się organizacją konsultacji psychologicznych oraz z doradcą zawodowym, organizacją spotkań z pracodawcami, wyszukiwaniem i publikowaniem ofert pracy, staży i praktyk oraz organizacją szkoleń i warsztatów. Jest także Koordynatorem Zespołu ds. promocji w Filii.

  Monika.Rutkowska@pw.edu.pl
 • Monika Majchrzyk

  Specjalista ds. promocji

  Monika Majchrzyk

  Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W Biurze Karier odpowiada za działania związane z promocją wydarzeń Biura Karier, grafiką, dystrybucją materiałów, tworzeniem komunikatów marketingowych oraz prowadzeniem kanałów w Social Mediach.

  monika.majchrzyk@pw.edu.pl
 • Julita Mucha

  Specjalista ds. współpracy z pracodawcami

  Julita Mucha

  Certyfikowany coach, posiada 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz doświadczenie w prowadzeniu procesu selekcji i rekrutacji. Magister marketingu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), a także licznych szkoleń z zakresu prowadzenia selekcji i rekrutacji do pracy (w tym Akademii Profesjonalnego Rekrutera GoldenLine). Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji wydarzeń z obszaru Employer Brandingu. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier, współorganizatorka Akademickich Targów Pracy JOBBING oraz projektu rekrutacyjnego CAREERDATE. W Biurze Karier PW zajmuje się współpracą z pracodawcami.

  Julita.Mucha@pw.edu.pl
 • Joanna Seroka

  Referent ds. administracyjnych

  Joanna Seroka

  Bieżąca obsługa administracyjna Biura Karier PW. 

  joanna.seroka@pw.edu.pl

Biuro Karier w mediach