• Urszula Deblessem

  Kierownik

  Urszula Deblessem

  Absolwentka pedagogiki i dziennikarstwa z wieloletnim doświadczeniem medialnym i PR-owym. W pracy zawodowej łączy aktywność związaną z budowaniem pozytywnego wizerunku Politechniki Warszawskiej wśród pracodawców ze stwarzaniem naszym studentom i absolwentom warunków do płynnego wejścia na rynek pracy.

  Urszula.Deblessem@pw.edu.pl
 • Julita Mucha

  Zastępca kierownika

  Koordynator ds. relacji z pracodawcami

  Julita Mucha

  Ze środowiskiem warszawskich szkół wyższych zawodowo związana od ponad 20-tu lat. Magister marketingu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), a także licznych szkoleń z zakresu prowadzenia selekcji i rekrutacji do pracy oraz zarządzania zmianą. Certyfikowany coach, posiada 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz doświadczenie w prowadzeniu procesu selekcji i rekrutacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji wydarzeń z obszaru Employer Brandingu. Jako Prezes Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier współorganizowała Akademickie Targi Pracy JOBBING oraz projekt rekrutacyjny CAREERDATE. W Biurze Karier PW zajmuje się współpracą z pracodawcami, m.in. koordynuje projekt Business Networking Day.

  Julita.Mucha@pw.edu.pl
 • Ewa Kluczek-Woźniak

  Kierownik Sekcji ds. doradztwa zawodowego

  psycholog, coach PCC ICF , trener rozwoju osobistego

  Ewa Kluczek-Woźniak

  Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną oraz certyfikowany praktyk RTZ -  Racjonalnej Terapii Zachowania (praca z przekonaniami).  Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET , Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu NOVO oraz Wszechnicy UJ - rozwój pracy z grupą.  Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, poradnictwa zawodowego, rekrutacji, w tym m.in. MABORowego Eksperckiego Treningu Asesora. 

  W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Prowadzi konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżek karier. Diagnozuje predyspozycje zawodowe na podstawie testów psychologicznych i doradczych. Przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sesji Assessment Centre. Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem, określania celów. 

  W pracy doradczej korzysta, m.in. z narzędzi coachingowych, pracy z  metaforą oraz kart coachingowych.

  Ewa.Wozniak@pw.edu.pl
 • Joanna Dostal-Kielczyk

  Doradca kariery

  psycholog, coach, trener rozwoju osobistego

  Joanna Dostal-Kielczyk

  Absolwentka psychologii na SWPS w Warszawie. Ukończyła szkołę trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz podyplomowe studia doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej. Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną. Posiada także certyfikat Trenera FRIS, uprawniający do korzystania z narzędzia diagnostyczno - rozwojowego, opisującego style myślenia i działania. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, rozwoju zawodowego i osobistego, w tym m.in. Mindfulness at work - trening uważności w pracy, kurs Moderatora Design Thinking.

  W Biurze Karier zajmuje się konsultacjami indywidualnymi z zakresu określania kompetencji zawodowych studentów narzędziem diagnostycznym Insightful Profiler (iP121), pisania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do spotkania z pracodawcą. Prowadzi warsztaty min. z zakresu motywacji, uważności, budowania odporności psychicznej czy radzenia sobie ze stresem.

  W swojej pracy doradczej wykorzystuje elementy psychologii pozytywnej i techniki związane z budowaniem dobrostanu i równowagi w życiu.

   

  Joanna.Kielczyk@pw.edu.pl
 • Aneta Dreksler

  Doradca kariery

  coach PCC ICF, trener rozwoju osobistego

  Aneta Dreksler

  Absolwentka kierunku filozofii o specjalizacji logika i metodologia nauk na UKSW. Ukończyła studia podyplomowe „Job Coaching, profesjonalne doradztwo zawodowe” na SWPS. Umiejętności z zakresu coachingu zdobyła na kursie „Power of coaching” przygotowującym do akredytacji ACSTH oraz kursie „Needs based coaching”. Odbyła kurs trenerski „Profesjonalny trener”, a następnie szkolenie w Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w Szkole Trenerów Komunikacji opartej na Empatii.

  W Biurze Karier prowadzi konsultacje z zakresu m.in. pisania skutecznych dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Wspiera studentów w wytyczaniu ich ścieżki kariery i przygotowaniu do wkroczenia na rynek pracy. Duży nacisk kładzie na budowanie zdrowego podejścia do pracy, aby w przyszłości uniknąć wypalenia zawodowego. W swojej pracy doradczej stosuje metody coachingowe. Jako trenerka prowadzi warsztaty z zakresu m.in. radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej.

  Aneta.Dreksler@pw.edu.pl
 • Piotr Szrajber

  Koordynator Programu Mentoringowego

  Piotr Szrajber

  W Biurze Karier odpowiada za Program Mentoringowy i obszar absolwencki.

  Absolwent wydziału aktorskiego (magister sztuki) Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

  Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze teatru, mediów i edukacji połączył z pracą trenera i coacha. Coach Action Learning z certyfikatem World Institute for Action Learning.

  Coach Personalny, Absolwent szkoły ICF HPR Group. Uczestnik wielu zaawansowanych szkoleń między innymi „Treningu interpersonalnego”.

  Lektor filmowy, realizujący nagrania lektorskie do filmów dokumentalnych i fabularnych – między innymi dla Sony Pictures, Universal Pictures oraz Discovery Channel Plus. Lektor programu Czwartego Polskiego Radia.

  W latach 1999-2015 jako aktor współpracował między innymi z Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Studyjnym PWSFTviT w Łodzi, Teatrem Jaracza w Łodzi, Teatrem Kamienica w Warszawie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Targowa 62, skupiającego studentów i absolwentów "Szkoły Filmowej".

  Współtwórca formacji teatralnej "Chóry Gertrudy Stein”.

  Piotr.Szrajber@pw.edu.pl
 • Dorota Sierpień

  Specjalista ds. relacji z absolwentami

  Dorota Sierpień

  Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała zaczynając od branży hotelarskiej. Kolejnym etapem była praca w międzynarodowej organizacji zajmującej się certyfikacją językową. Współpracowała ze środowiskiem akademickim w Polsce i za granicą – zarządzając siecią ośrodków partnerskich. Posiada również doświadczenie pracy w startupie zajmującym się tworzeniem rozwiązań z zakresu elektromobilności. Prowadziła liczne warsztaty i szkolenia związane z tematem rozwijania kompetencji językowych oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi do zdobywania wiedzy. Pasjonatka podroży i literatury faktu.

  W Biurze Karier PW odpowiada za rozwój obszaru współpracy z absolwentami Politechniki Warszawskiej.

  Dorota.Sierpien@pw.edu.pl
 • Katarzyna Pilch

  Pracownik administracyjny

  Katarzyna Pilch

  Absolwentka Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W Biurze Karier koordynuje działania promocyjne, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz wspiera bieżące działania administracyjne.

  Katarzyna.Pilch@pw.edu.pl
 • Monika Rutkowska-Ryciak

  Specjalista ds. promocji i informacji zawodowej

  PW Filia w Płocku

  Monika Rutkowska-Ryciak

  Absolwentka Politechniki Warszawskiej - kierunki ekonomia oraz zarządzanie. W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w poruszaniu się po rynku pracy. Zajmuje się organizacją konsultacji psychologicznych oraz z doradcą zawodowym, organizacją spotkań z pracodawcami, wyszukiwaniem i publikowaniem ofert pracy, staży i praktyk oraz organizacją szkoleń i warsztatów. Jest także Koordynatorem Zespołu ds. promocji w Filii.

  Monika.Rutkowska@pw.edu.pl
 • Natalia Orłowa

  specjalista ds. administracji

  Natalia Orłowa

  W Biurze Karier zajmuje się działaniami administracyjnymi i wspiera działania promocyjne.

  Absolwentka Elektrotechnicznego instytutu telekomunikacji - inżynier telekomunikacji.

  Natalia.Orlowa@pw.edu.pl

Biuro Karier w mediach