• 02.04.2017
  • 12.45

Assessment Center

Assessment Center

 

Assessment Centre - Centrum Oceny

Tę formę rekrutacji wykorzystują przede wszystkim duże międzynarodowe firmy. Elementy Assessment Centre (wybrane zadania) stosowane są również w zwykłym procesie rekrutacji. Ta metoda stosowana jest na ostatnim etapie rekrutacji, przystępuje do niego wybrana grupa osób. Atutem AC jest jej wysoka trafności i rzetelność, minusem - wysoka cena, dlatego stosuje się ją najczęściej podczas rekrutacji osób na stanowiska kierownicze.

Assessment Centre przebiega w formie 1-2 dniowej sesji, podczas której grupa osób (6-12) wykonuje rozmaite ćwiczenia, dobrane pod kątem docelowego stanowiska. Osoby oceniane są przez grupę przeszkolonych ekspertów (asesorów), zazwyczaj dwie osoby oceniają jednego uczestnika AC podczas wykonywania poszczególnych zadań, zarówno grupowych jak i indywidualnych. Oceniane są kompetencje uczestników w aspekcie konkretnych problemów, które mogą mieć miejsce w danej firmie.

ELEMENTY ASSESSMENT CENTRE:

  • poczta przychodząca (in-basket, koszyk zadań) - w tym zadaniu wcielasz się w rolę menedżera; dostaniesz koszyk z korespondencją, twoim zadaniem będzie podjęcie w określonym czasie właściwych decyzji dotyczących poszczególnych notatek, listów, raportów; zadanie sprawdza samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu, organizację pracy, umiejętność delegowania zadań itp.
  • dyskusja grupowa - w tym ćwiczeniu wraz z innymi uczestnikami będziesz wypracowywał rozwiązanie jakiegoś problemu, opracowywał strategię działania itp., w niektórych przypadkach każdy z uczestników bądź wybrani będą mieli przypisane role (menedżera, specjalisty, prezesa); zadanie ma na celu sprawdzenie kandydata pod kątem umiejętności komunikowania się, orientacji na zadania/ludzi, umiejętności przekonywania do swoich racji a także poszukiwania kompromisu, aktywności
  • studium przypadku (case study) - dostaniesz konkretny problem do rozwiązania związany z działalnością firmy, w określonym czasie będziesz musiał zastanowić się nad problemem i przedstawić jego rozwiązanie w postaci prezentacji; jeżeli zadanie jest złożone, możesz zostać poproszony o rozwiązanie go w domu i przedstawienie rozwiązania podczas następnego dnia sesji; ćwiczenie sprawdza przede wszystkim wiedzę z danego zakresu i umiejętność praktycznego jej wykorzystania, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność podejmowania trafnych decyzji, a także organizację pracy, kreatywność
  • prezentacja - zostaniesz poproszony o przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat, często będzie to prezentacja rozwiązania case study; zadanie sprawdza umiejętność profesjonalnej prezentacji, umiejętność komunikacji, jasnego precyzowania myśli i konstruowania wypowiedzi, autoprezentację podczas wystąpień publicznych
  • odgrywanie roli - w tym zadaniu zostaniesz poproszony o odegranie roli zawodowej (menedżera, handlowca, specjalisty) w rzeczywistych sytuacjach, np. negocjacjach handlowych, symulacjach sprzedaży, kontaktach z klientami, z pracownikami itp.; w tym zadaniu będą oceniane umiejętności interpersonalne, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne, umiejętność przekonywania a także asertywność, empatia
  • poszukiwanie faktów - dostaniesz niewielką ilość informacji na temat jakiegoś problemu, by uzyskać więcej informacji i rozwiązać problem, będziesz mógł zadać pytania grupie ekspertów; w tym ćwiczeniu oceniane będą umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność jasnego precyzowania pytań, kreatywność

Zaproszenie na Assessment Centre jest dużym sukcesem i oznacza, że znalazłeś się w grupie najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Niestety udział w AC może wiązać się z większym stresem ze względu na rywalizację pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, presję oceny (przez cały czas będziesz obserwowany przez asesorów) oraz presję czasu (każde zadanie będziesz musiał wykonać w określonym czasie).

Jeżeli nawet nie dostaniesz pracy, doświadczenia wyniesione z Assessment Centre oraz informacje uzyskane od asesorów na temat Twojej osoby, przydadzą Ci się w planowaniu Twojego rozwoju zawodowego. Dowiesz się wiele o sobie, jak pracujesz w grupie, jakie umiejętności posiadasz a jakie powinieneś rozwijać by stać się atrakcyjnym pracownikiem.

 

Inne wpisy z Bazy wiedzy