• 02.04.2017
  • 12.45

EUROPASS

EUROPASS

Czym jest Europass?

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób.

Europass w nowatorski sposób umożliwia:

  • zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących);
  • poruszanie się po całej Europie.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Dokumenty wchodzące w skład Europass:

oraz

  • Europass – Mobilność
  • Europass – Suplement do Dyplomu
  • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną. Na naszych stronach internetowych wszyscy, którzy chcą wypełnić Europass – CV lub Europass – Paszport Językowy znajdą odpowiedni formularz oraz szczegółową instrukcję, jak to zrobić. Instrukcja ta obejmuje także tabelę samooceny kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym, co bardzo ułatwia prawidłowe wypełnienie dokumentów. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.

Więcej informacji: http://www.europass.org.pl/

 

Inne wpisy z Bazy wiedzy