• 02.04.2017
 • 12.45

Planowanie kariery zawodowej

Planowanie kariery zawodowej

 

Planowanie Kariery Zawodowej

Seneka powiedział: "Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie - żaden wiatr nie jest dobry" a wśród doradców personalnych znane jest powiedzenie: "Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej", co zwraca nam uwagę na to jak ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu.

Zanim wiec przystąpisz do poszukiwania pracy, warto się zastanowić, co chciałbyś w życiu robić oraz jakie posiadasz umiejętności, zdolności, kwalifikacje i cechy osobowościowe - po prostu poznaj samego siebie. Jeżeli zależy Ci na sukcesach zawodowych, powinieneś świadomie planować własny rozwój i doskonalić swoje umiejętności.

FILOZOFIA PLANOWANIA, CZYLI DLACZEGO WARTO PLANOWAĆ KARIERĘ ZAWODOWĄ

 

Podstawową zasadą planowania kariery jest posiadanie jasnej wizji, co chcesz robić i co chcesz osiągnąć. Czy możesz sobie wyobrazić wybudowanie domu bez szczegółowego projektu lub podróż samolotem z Warszawy do Londynu bez dokładnej nawigacji? Tym, co wyróżnia ludzi sukcesu jest umiejętność jasnego precyzowania celów i planowania kariery zawodowej. Te osoby przede wszystkim wiedzą czego chcą i dzięki temu udaje im się to osiągnąć.

Definicja "kariery" mówi, że jest to droga zawodowego rozwoju człowieka, która dokonuje się w wyniku wykonywania różnych prac, pełnienia rozmaitych funkcji i zajmowania stanowisk w strukturze jednego lub wielu przedsiębiorstw. Swój rozwój zawodowy, czyli karierę, możesz postrzegać w różny sposób: jako cel sam w sobie, jako środek służący uzyskaniu innych celów (np.: wartości materialnych, prestiżu lub władzy) lub jako produkt uboczny codziennej pracy zawodowej. Możesz oczywiście ograniczyć swój rozwój do wykonywania bieżących zadań, w trakcie których będziesz nabywał nowe umiejętności i poszerzał swoje kwalifikacje, jednak takie działanie na dłuższą metę okaże się niewystarczające.

KORZYŚCI Z PLANOWANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO

 • większa skuteczność dzięki kierunkowym i usystematyzowanym działaniom
 • większa konkurencyjność na rynku pracy
 • efektywne kształtowanie swojego życia zawodowego a nie zdawanie się na przypadek
 • przezwyciężenie lęku, bezradności i bierności związanego z trudną sytuacją na rynku pracy

By być konkurencyjnym na podlegającym ciągłym zmianom i rządzonym prawami ostrej konkurencji współczesnym rynku pracy, konieczne są kierunkowe i systematyczne działania. Nie wystarczy, że podejmiesz prostą refleksję nad aktualną sytuacją, potrzeba byś opracował strategię planowania kariery zawodowej.

STRATEGIA PLANOWANIA, CZYLI JAK ZAPLANOWAĆ KARIERĘ ZAWODOWĄ

Tworząc strategię planowania, zacznij od szczerej refleksji nad swoją osobą. Analiza samego siebie umożliwi Ci wybór właściwego celu życiowego i zawodowego, zgodnego z Twoimi pragnieniami i przekonaniami.

 • cel: co chciałbyś osiągnąć w życiu, kim chciałbyś być, co jest dla Ciebie najważniejszą rzeczą, którą chciałbyś robić w przyszłości, jaki jest Twój wymarzony zawód, jak widzisz siebie za 5/10/20 lat
 • wartości: określ to, co jest dla Ciebie najważniejsze, jakie wartości wyznajesz, jakimi zasadami kierujesz się w życiu, z czego nie mógłbyś zrezygnować, co cenisz w szczególności
 • zainteresowania: jakie są Twoje zainteresowania, co lubisz robić, dlaczego te rzeczy Cię pasjonują, jakiego typu sytuacje i zadania motywują Cię do działania, w jakim środowisku czujesz się najlepiej
 • umiejętności: jakie umiejętności posiadasz, w czym jesteś dobry, jak pracujesz w zespole, czy masz zdolności przywódcze, czy umiesz efektywnie rozwiązywać problemy, czy łatwo dostosowujesz się do zmian, czy jesteś elastyczny, czy łatwo nawiązujesz kontakty, czy potrafisz pracować w stresie itp.
 • kompetencje: jakie wykształcenie posiadasz i w jakiej dziedzinie, jakie programy komputerowe obsługujesz, jakie języki obce znasz i w jakim stopniu, czy posiadasz jakieś certyfikaty potwierdzające Twoje umiejętności
 • środowisko pracy: czy wolisz pracować w domu czy poza nim, czy chciałbyś mieć kontakt z klientami czy raczej nie, czy łatwiej osiągasz cele pracując samodzielnie czy w zespole, czy wolisz podejmować decyzje samodzielnie i być za nie odpowiedzialny, czy wolisz, gdy inni podejmują je za Ciebie, co Cię motywuje do pracy, czy jesteś gotowy podróżować, czy lubisz ryzyko itp.  

WYZNACZANIE I REALIZACJA CELU

Zastanów się nad powyższymi zagadnieniami i pytaniami, odpowiedzi spisz na kartce - wykorzystasz je później przy pisaniu życiorysu i listu motywacyjnego oraz podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 • wyznacz sobie konkretne cele, które chcesz osiągnąć; możesz wykorzystać technikę SMART, czyli cel powinien być:

S (specific) - jasno określony, konkretny
M (measurable) - mierzalny, byś mógł sprawdzić, na ile go osiągnąłeś
A (ambitious) - ambitny, lecz leżący w granicach Twoich możliwości
R (realistic) - realistyczny, czyli możliwy do osiągnięcia
T (timed) - określony w czasie

 • wyznacz kolejno, co musisz zrobić by te cele osiągnąć - zaplanuj w czasie ich realizację
 • spośród swoich umiejętności i kompetencji wybierz te, które mogą być ważne w przyszłej pracy zawodowej, do każdej z nich podaj przykłady z życia (ze szkoły, pracy, działalności studenckiej, charytatywnej)
 • zastanów się, które z umiejętności powinieneś rozwinąć i udoskonalić, by znaleźć wymarzoną pracę oraz pomyśl, co zrobisz by to osiągnąć, jakie działania podejmiesz (np. codziennie będę przez piętnaście minut uczył się niemieckiego, zapiszę się na kurs projektowania stron www)
 • ustal jakie są Twoje zalety, umiejętności i czynniki zewnętrzne, które będą Ci sprzyjać w czasie realizacji
 • ustal jakie są Twoje wady, słabości i czynniki zewnętrzne, które będą stać na przeszkodzie i co zrobisz by je pokonać.

 

Inne wpisy z Bazy wiedzy