• 29.04.2020
 • Inne
 • Wrzuć na luz - warsztat antystresowy

  Wrzuć na luz - warsztat antystresowy

  Stres jest stałym towarzyszem naszego życia. Pojawia się, gdy spotykają nas poważne życiowe trudności, kryzysy, oraz gdy nieoczekiwanie zmienia się sytuacja albo jesteśmy po prostu przeciążeni nadmiarem obowiązków jak sesja, rozmowy kwalifikacyjne, wystąpienia publiczne.

  Stresu nie da się uniknąć, ale można nauczyć się z nim radzić. 

  Udział w warsztacie antystresowym pozwoli zmierzyć się z własnym stresem, zrozumieć go i poznać skuteczne techniki walki z nim.

  Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na praktyczne warsztaty online, w czasie których uczestnicy dowiedzą się jak stres wpływa na  myśli i zachowanie, gdzie w ciele kumuluje się stres oraz jako można sobie z nim skutecznie poradzić.

  Dla kogo: WYŁĄCZNIE studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery (sprawdź link), czyli studenci 4-ech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

   

  Program warsztatu:

   Mój stres

  • poznanie definicji stresu
  • rozpoznanie sfer dotkniętych objawami stresu (ciało, myśli, emocje, zachowanie)
  • autodiagnoza własnych objawów stresu

  Moje metody radzenia sobie ze stresem

  • rozpoznanie strategii radzenia sobie ze stresem  (analiza doświadczenia na podstawie przeszłych doświadczeń)

  Techniki radzenia sobie ze stresem

  • style radzenia sobie ze stresem (skoncentrowany na rozwiązaniu, emocjach, unikaniu)
  • poznanie wybranych metod relaksacji
  • trening uważności Mindfulness

  Profilaktyka antystresowa

  • jak efektywniej funkcjonować w oparciu o zdrowe myślenie i dobre nawyki


  Prowadzące:

  Joanna Dostal – Kielczyk – doradca zawodowy, psycholog, trener / Biuro Karier PW

  Absolwentka SWPS w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła szkołę trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz podyplomowe studia doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej. Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną. Posiada kompetencje do prowadzenia warsztatów i procesów metodą Design Thinking.

  Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, rozwoju zawodowego i osobistego, w tym m.in. "Mindfulness at work - trening uważności w pracy".

  W Biurze Karier zajmuje się konsultacjami indywidualnymi z zakresu określania kompetencji zawodowych studentów narzędziem diagnostycznym Insightful Profiler (iP121), pisania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do spotkania z pracodawcą. Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu motywacji i radzenia sobie ze stresem.

  Ewa Kluczek - Woźniak – psycholog, coach, doradca kariery / Biuro Karier PW

  Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną oraz certyfikowany praktyk RTZ - Racjonalnej Terapii Zachowania (pracaz przekonaniami i myślami). Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET , Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu NOVO oraz Wszechnicy UJ - rozwój pracy z grupą. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, poradnictwa zawodowego, rekrutacji, w tym m.in. MABORowego Eksperckiego Treningu Asesora.

  W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Prowadzi konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżek kariery. Diagnozuje predyspozycje zawodowe na podstawie testów psychologicznych i doradczych. Przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sesji Assessment Centre. Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem, określania celów.

  W pracy doradczej korzysta, m.in. z narzędzi coachingowych, pracy z metaforą oraz kart coachingowych.


  Informacje organizacyjne:

  DATA: 12.05.2020 (wtorek), w godz. 14:00 – 16:00

  Wydarzenie realizowane online. Dane do logowania uczestnicy otrzymają w późniejszym terminie.

  Dla kogo: WYŁĄCZNIE studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery (sprawdź link), czyli studenci 4-ech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

  Rejestracja na wydarzenie możliwa po zalogowaniu do platformy kariery Career Center. 

  UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

  Jeśli ktoś z zapisanych osób musi odwołać swoją obecność – apelujemy o powiadomienie nas lub wypisanie się poprzez Career Center - wypisując się dajemy możliwość zapisu innym osobom.

  Zadanie 42 pn. „Rozwój usług Biura Karier PW wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy” realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Przeczytaj więcej