Projektor Kariery

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Obejmuje całą Politechnikę Warszawską. Biuro Karier realizowało Zadanie nr 42 pn. „Rozwój usług Biura Karier PW wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy”.