Projektor Kariery

Jesteś studentem czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia? Chcesz dowiedzieć się: Jakie są Twoje talenty? Czym wyróżniasz się na tle innych ludzi? Co Cię motywuje do pracy, a co podcina Ci skrzydła? Jakie kompetencje powinieneś doskonalić, by być idealnym kandydatem do pracy? Jak stworzyć efektywne CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w projekcie NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca, który obejmuje:

1. Zindywidualizowany proces doradczy:

W ramach procesu doradczego oferujemy możliwość: 

 • weryfikacji dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • zdefiniowania swoich celów zawodowych
 • opracowania planu rozwoju kariery

Aby lepiej rozumieć siebie, a także by móc podejmować trafne decyzje zawodowe zachęcamy do udziału w badaniach Insightful Profiler (iP121) oraz Style Myślenia FRIS®  (opisy narzędzi poniżej).

 Insightful Profiler (iP121) - Profilowanie Osobowości Zawodowej. Test pozwala uzyskać informacje, pomocne w dalszym rozwoju zawodowym, takie jak:

- czynniki motywujące, demotywujące do pracy

- predyspozycje do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych

- wewnętrzne ograniczenia

- cechy wyróżniające

- role zespołowe

Zobacz przykładowe informacje, które otrzymasz w raporcie:

Przykładowy raport

Przykładowy raport 2

Przykładowy raport 3

Zalety narzędzia: 

 • test stosowany przez wielu pracodawców w procesach rekrutacyjnych - u nas dostępny bezpłatnie
 • narzędzie pozwala lepiej poznać siebie, co ułatwia planowanie rozwoju oraz podejmowanie trafnych decyzji zawodowych
 • wyniki testu omawiane będą z doradcą zawodowym w trakcie sesji informacji zwrotnej
 • badanie można realizować w dowolnym miejscu, w którym mamy dostęp do Internetu
 • wykonanie testu trwa tylko 20 minut

NOWOŚĆ: Style Myślenia FRIS®, badanie które określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Czym jest Styl Myślenia FRIS®?

 

Styl Myślenia to wynik utrwalonych nawyków naszego umysłu, który nieustannie wpływa na to, jak się komunikujemy, podejmujemy decyzje, radzimy sobie w nowych sytuacjach i działamy. Jest niezmienny, więc warto mieć jego świadomość i nauczyć się korzystać z jego potencjału.

 

Wg modelu FRIS® Styl Myślenia wynika z czterech perspektyw poznawczych. Perspektywy te opisują naturalny sposób percepcji, przetwarzania informacji oraz podejmowania decyzji.

Zalety narzędzia: 

 • FRIS® jest prosty, praktyczny, polski
 • wyniki testu omawiane będą z doradcą zawodowym w trakcie sesji informacji zwrotnej
 • badanie można realizować w dowolnym miejscu, w którym mamy dostęp do Internetu
 • wykonanie testu trwa średnio 30 minut

Jak wykonać badanie Stylów Myślenia i Działania FRIS® 

1. Sprawdź, czy przystąpiłeś/ łaś już do Projektora Kariery. Jeśli nie, możesz to zrobić w każdej chwili. Tu znajdziesz więcej informacji. Biuro Karier Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl) 

2. Jeśli jesteś już uczestnikiem Projektora Kariery, wejdź na swoje konto w Strefie Studenta (Logowanie do BIURO KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (jobteaser.com)), przejdź do zakładki „Spotkania” i wybierz „Konsultację wstępną przygotowującą do badania FRiS®”. Po spotkaniu wyślemy Ci link do badania, które jest do wykonania online.

„Opracowano z wykorzystaniem metodologii FRIS® (www.fris.pl).” 

2. Warsztaty rozwijające kompetencje związane z efektywnością na rynku pracy oraz przedsiębiorczością:

 

JAK ZACZĄĆ? 

1. Zapoznaj się z regulaminem

2. Wypełnij krótki Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie i prześlij na adres: formularze.bk@pw.edu.pl 

3. Poczekaj na kontakt z naszej strony w celu umówienia się na podpisanie formularza (w naszym biurze przed konsultacją lub tuż przed warsztatami).

w przypadku pytań... dzwoń śmiało :)  22 234 63 67

 

UWAGA!

W związku z panującą pandemią nastąpiła zmiana procedury zgłaszania się do projektu. Obecnie wystarczy przesłać pocztą elektroniczną (na adres formularze.bk@pw.edu.pl), wypełniony na komputerze ww. formularz i oświadczenie. Potwierdzeniem autentyczności zgłoszenia jest wiadomość e-mail.

 

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejmuje całą Politechnikę Warszawską. Biuro Karier realizuje Zadanie nr 42 pn. „Rozwój usług Biura Karier PW wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy”.