• 23.03.2020
 • Staże/Praktyki
 • Staże dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami

  Staże dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami

  CZAS NA STAŻ - STABILNE ZATRUDNIENIE to projekt kierowany do osób z niepełnosprawnościami.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  1/ Z orzeczeniem o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany, znaczny),
  2/ W przedziale wiekowym: kobiety 18-60 lata, mężczyźni 18-65 lat,
  3/ Z woj. mazowieckiego (ważne, by osoba dojeżdżała do miejsca stażu bez problemu),
  4/ Nie uczestniczące w innych projektach unijnych czy pfronowskich,
  5/ Nie pracujące, nie zatrudnione na żadnych umowach o pracę, zlecenie, dzieło.

  W ramach projektu osoba otrzymuje:

  1/ Wsparcie w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD), gdzie robiony jest test psychologiczny określający cechy charakteru (średnio 6h),
  2/ Doradztwo Zawodowe - tworzenie CV, Listu Motywacyjnego, Symulacje rozmów rekrutacyjnych (max. 25h),
  3/ Udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia kwalifikacji,
  4/ Wsparcie Asystenta Rynku Pracy w wymiarze średnio 20 godzin dla 34 Uczestników Projektu,
  5/ Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego min. 3 m-ce, lub 6 m-cy, lub 8 m-cy (Wynagrodzenie 2500 brutto brutto),
  6/ Zwrot kosztów dojazdu na staż przez 1 m-c realizacji projektu (110 brutto/m-c).

  Program jest realizowany w następujących jednostkach:

  1/ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Warszawa,
  2/ Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - Warszawa, 
  3/ Ministerstwo Obrony Narodowej - Warszawa, 
  4/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Warszawa, 
  5/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Warszawa, 
  6/ Ministerstwo Środowiska (Klimatu) - Warszawa,
  7/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Warszawa, 
  8/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zakład Emerytalno-Rentowy - Warszawa, 
  9/ Główny Urząd Statystyczny - Warszawa.

  Więcej informacji udziela:

  Karolina Cudak
  Fundacja Sustinae

  tel.: +48 735 933 898
  monika.cyboran@fundacjasustinae.org
  www.fundacjasustinae.org

   

  Przeczytaj więcej