• 02.01.2023
  • Warsztaty

Program stypendialny dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Program stypendialny dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Drodzy Studenci, 

firma Strom Power rozpoczęła kolejną turę programu stypendialnego, który ma na celu nagrodzić utalentowanych i ambitnych studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Jest to już nasza V edycja i dotychczas nagrodziliśmy 30 studentów. 

Oferujemy nagrody finansowe w wysokości 300 zł miesięcznie na okres trzech miesięcy (tj. od grudnia 2022 do lutego 2023 włącznie) oraz wsparcie merytoryczne w formie spotkań stypendialnych w siedzibie naszej firmy w centrum Warszawy.

Naszym celem jest pomoc utalentowanym studentom i studentkom w planowaniu i budowaniu przyszłej kariery zawodowej, jak również w nauce.

Nasz zespół w Warszawie w większości składa się z młodych absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. 

Do udziału w programie zapraszamy studentów i studentki ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika (specjalność Elektroenergetyka), którzy osiągają sukcesy naukowe lub mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnią ocen powyżej 4.2). 

Aby wziąć udział w programie stypendialnym należy wysłać CV oraz informacje o uzyskanej średniej ocen podczas studiów na adres: hr@strompower.com z dopiskiem w tytule: „Stypendium naukowe”.

Zapraszamy!
www.strompower.com 

Przeczytaj więcej