• 11.05.2020
  • Inne

Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Trwa badanie: Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów 2020!

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT PW po raz kolejny zapraszają do udziału w ogólnouczelnianym badaniu karier i opinii Absolwentów PW.

Pozyskane dane pomogą nam w stałym polepszaniu jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej oraz integracji społeczności akademickiej.

Wszystkich absolwentów zapraszamy do udziału w badaniu pod adresem:

https://bk.pw.edu.pl/absolvent/register -> jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych funkcjonalności dla Absolwentów PW – m. in. udział w badaniu MKZA, stworzenie konta Absolwenta PW, otrzymywanie wiadomości związanych z działalnością Politechniki Warszawskiej,

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/925753 -> jeśli chcesz od razu przejść do wypełnienia ankiety, bez dodatkowych funkcjonalności.

Przeczytaj więcej