• 29.03.2023
 • Spotkanie z Pracodawcą

ABW jako pracodawca i praktykodawca / Stanowisko informacyjne

ABW jako pracodawca i praktykodawca / Stanowisko informacyjne

Biuro Karier PW, Wydział Fizyki PW oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprasza studentów zainteresowanych otrzymaniem informacji o ABW jako potencjalnym praktykodawcy i pracodawcy do odwiedzenia stanowiska informacyjnego Agencji:

KIEDY: 3.04.2023 (poniedziałek)

W JAKICH GODZINACH: 10:00-15:00

GDZIE: Aula Gmachu Fizyki, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75)

 

ABW zajmuje się ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, w tym zwalczaniem m.in.: terroryzmu, szpiegostwa, przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa; cyberbezpieczeństwem systemów teleinformatycznych organów państwa oraz instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej; uzyskiwaniem, analizowaniem, przetwarzaniem informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa państwa.

Z uwagi na różnorodność zadań realizowanych przez ABW poszukujemy studentów i absolwentów szkół wyższych, zarówno kierunków humanistycznych oraz technicznych.

   Oferujemy:

 • Stałą formę zatrudnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w odniesieniu do posiadanych umiejętności
 • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Program ochrony zdrowia
 • Udogodnienia dla osób uczących się – np. możliwość korzystania z urlopu szkolnego

   Wymagania:                  

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne
 • Obywatelstwo polskie
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność
 • Dyspozycyjność, kreatywność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność

          ZGŁOŚ SIĘ DO NAS:

          REKRUTACJA@ABW.GOV.PL

Zapraszamy do rozmowy z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już 3.04.2023 (Wydział Fizyki PW).

Przeczytaj więcej