• 11.04.2017
  • 10:00 - 12:00
Spotkanie z pracodawcą: ABW "Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego"
Spotkanie z Pracodawcą

Spotkanie z pracodawcą: ABW "Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej 

zaprasza na spotkanie z pracodawcą:

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Cyberbezpieczeństwo 
CERT.GOV.PL

Kim Jesteśmy
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty
Komputerowe CERT.GOV.PL, 
pełni rolę głównego zespołu CERT
 odpowiadającego za koordynację procesu obsługi incydentów komputerowych w obszarze administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zespół realizuje incydenty zgłoszone przez instytucje administracji publicznej
w domenie (*.gov.pl) i jest punktem kontaktowym w obszarze zgłaszania incydentów komputerowych przez operatorów infrastruktury krytycznej RP.


Temat prezentacji:

„ Czym są incydenty komputerowe i cyberbezpieczeństwo? Jak chronić komputery i pomóc w ochronie naszego państwa?” 

CERT.GOV.PL
Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

E-mail: cert@cert.gov.pl
E-mail: incydent@cert.gov.pl
(zgłaszanie incydentów)

www: http://www.cert.gov.pl

Lokalizacja

Wydział Inżynierii Produkcji, sala ST 314

Dane kontaktowe