• 22.06.2018
  • 10.49

Wsparcie młodych przedsiębiorców

Wsparcie młodych przedsiębiorców

Inkubator Innowacyjności CZIiTT PW Preinkubacja - Od Pomysłu Do Projektu Biznesowego

Konstrukcja programu i jego zawartość pozwala na weryfikację założeń biznesowych, rozwój organizacyjny zespołu i przygotowanie uczestników do zawiązania spółki. Inkubator oferuje wsparcie w trzech obszarach:

  • gotowość rynkowa – rozumiana jako zwiększenie świadomości wspieranych zespołów biznesowych, nt. klientów, konkurencji, możliwych modeli biznesowych itp.
  • gotowość zespołowa – rozumiana jako zwiększenie poziomu organizacji wspieranych zespołów biznesowych w zakresie zarządzania, harmonogramów wejścia na rynek itp.
  • gotowość formalna – rozumiana jako zbudowanie wraz z pozostałymi interesariuszami (w tym IBS PW Sp. z o.o.) modelu funkcjonowania zespołu w formie przyszłej spółki spin-off/spin-out.

► Szczegóły 

..............................................................................................................................................................................

Centrum Przedsiębiorczości Smolna Urząd m.st. Warszawy

ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa

tel.: 22 443 07 56

e-mail: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

► Szczegóły

..............................................................................................................................................................................

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Telefony do konsultantów:

22 626 06 32, 22 626 06 33

Umawianie konsultacji bezpośrednich: 22 378 31 77

E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

► Szczegóły 

..............................................................................................................................................................................

Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

►Szczegóły

..............................................................................................................................................................................

Akademia PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych.

Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród:

  • uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • uczestników z dużych przedsiębiorstw,
  • uczestników planujących własną działalność gospodarczą.

Szczegóły

Inne wpisy z Bazy wiedzy