• 03.12.2021
  • Warsztaty

Trening uważności młodego naukowca

Trening uważności młodego naukowca

Mindfulness (uważność) to koncentrowanie się na tym co tu i teraz. Praktykowanie mindfulness rozwija umiejętność rozpoznawania i obserwowania własnych myśli, emocji oraz doznań z ciała.

Badania pokazują, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Regularne praktykowanie uważności zwiększa odporność psychiczną, a także pomaga w podejmowaniu optymalnych decyzji, również tych o charakterze zawodowym.  

Biuro Karier, w ramach projektu  HR Excellence in Research,  zaprasza młodych naukowów na warsztaty online, w trakcie których:

  • dowiesz się czym jest mindfulness i co daje regularne praktykowanie uważności
  • doświadczysz ćwiczeń związanych z byciem „tu i teraz”
  • zyskasz konkretne narzędzia związane z mindfulness
  • zatrzymasz się na chwilę – skupisz się na własnym ciele, oddechu, emocjach i myślach

Program:

1. Wprowadzenie do mindfulness – czym jest uważność.

2. Dlaczego warto praktykować uważność?

3. Jak działa mózg?

4. Czym są nawyki? Ich rola w codziennym życiu.

5. Uważność a zarządzanie własną energią.

6. Uważność a radzenie sobie ze stresem: kontrola myśli oraz emocji.

7. Uważność na co dzień – techniki i narzędzia umożliwiające praktykowanie mindfulness.

Informacje organizacyjne:

DATA:         16.12.2021 (czwartek), w godz. 15:00 – 17:00

MIEJSCE:    MS Teams

Dla kogo:     Doktoranci Politechniki Warszawskiej

Zapisy:        zgłoszenia zawierające imię i nazwisko należy przesłać na adres mailowy: warsztaty.bk@pw.edu.pl

 

Prowadzące:

Joanna Dostal – Kielczyk – doradca zawodowy, psycholog, trener / Biuro Karier PW

Absolwentka SWPS w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła szkołę trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz podyplomowe studia doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami w SGH w Warszawie. Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną. Posiada kompetencje do prowadzenia warsztatów i procesów metodą Design Thinking.

Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, rozwoju zawodowego
i osobistego, w tym m.in. "Mindfulness at work - trening uważności w pracy".

W Biurze Karier zajmuje się konsultacjami indywidualnymi z zakresu określania kompetencji zawodowych studentów narzędziem diagnostycznym Insightful Profiler (iP121), pisania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do spotkania z pracodawcą. Prowadzi warsztaty min. z zakresu motywacji i radzenia sobie ze stresem.

Ewa Kluczek - Woźniak – psycholog, doradca zawodowy, coach, trener / Biuro Karier PW

Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną oraz certyfikowany praktyk RTZ - Racjonalnej Terapii Zachowania (praca z przekonaniami). Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET, Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu NOVO oraz Wszechnicy UJ - rozwój pracy z grupą.

Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, rozwoju zawodowego
i osobistego, w tym m.in. "Mindfulness at work - trening uważności w pracy".

W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem, projektowania rozwiązań metodą Design Thinking.

 

 

Przeczytaj więcej