• 04.10.2019
 • Inne
 • Spotkanie informacyjne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

  Spotkanie informacyjne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

  Dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnego produktu lub procesu technologicznego.

   

  Kto może otrzymać dofinansowanie? Jakie wymagania trzeba spełniać, aby wziąć udział w konkursie? Jakie są kryteria oceny i koszty kwalifikowalne? Na te pytania odpowiedzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podczas spotkania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, już 14 października w Krakowie.

   

  W ramach konkursu „Badania na rynek" Programu operacyjnego „lnteligentny Rozwój”, mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70% dofinansowania na projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, a także na wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych.

   

  Jakie warunki trzeba spełniać?

  O wsparcie z konkursu może ubiegać się firma, która:

  • ma status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa

  • ma zamknięty jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnięto przychody ze sprzedaży nie niższe niż600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy)

  • przedsiębiorstwo prowadziło lub prowadzi prace badawczo-rozwojowe, zleciło wykonanie takich prac, zakupiło wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu, usługi lub procesu technologicznego.

  Dlaczego warto?

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trzech trwających równolegle konkursach. Po raz drugi w konkursie, dedykowanym realizacji Programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, fizycznymi i poznawczymi. Nowością w ogłoszonych konkursach jest brak limitu kosztów dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych, nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia praw własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

  W programie spotkania m.in.

  • zasady aplikowania o dofinansowanie

  • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych

  • kryteria oceny wniosków

  • konsultacje z ekspertem

   

  Gdzie i kiedy?

  Kraków, 14 października 2019 roku.

  Hotel MERCURE, ul. Pawia 18, sala Floriańska.

   

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

   

  Więcej:
  https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=199#

  Przeczytaj więcej