• 03.11.2023
  • Konkursy

Konkurs architektoniczny dla studentów Politechniki Warszawskiej

Konkurs architektoniczny dla studentów Politechniki Warszawskiej

Polski oddział firmy YIT zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w konkursie wykorzystującym w sposób praktyczny wiedzę o fińskim designie.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie oryginalnej koncepcji projektowej podnoszącej jakość przestrzeni ogólnodostępnych w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym.

Zaprojektować należy jeden z poniższych elementów:

a. Rozwiązania służące aktywności lub rekreacji konkretnej grupy użytkowników (dzieci, młodzież, osoby starsze) - przykładowo gry terenowe, oryginalne strefy zabaw lub wypoczynku,

b. Drobne formy architektury - przykładowo ławki, stojaki na rowery,

c. Punkt wymiany sąsiedzkiej,

d. Inne, oryginalne elementy wyposażenia bądź systemy dla części wspólnych inwestycji mieszkaniowych. Zaprojektowane rozwiązania dla przestrzeni ogólnodostępnych powinny być użyteczne: podnosić jakość życia mieszkańców osiedla, sprzyjać ich integracji, pełnić rolę edukacyjną dla młodszych mieszkańców, wspierać inkluzywność i dostępność architektoniczną bądź wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju np. poprzez wykorzystanie materiałów z recyclingu.

Ważne jest, żeby rozwiązania te były uniwersalne – tak aby można było je stosować na wielu inwestycjach mieszkaniowych.

Koncepcja projektowa powinna składać się z części opisowej oraz graficznej. Wymagania co do sposobu opracowania i trybu składania prac konkursowych znajdują się w regulaminie konkursu.


KRYTERIA OCENY:

· Funkcjonalność koncepcji

· Innowacyjność koncepcji projektowej i zastosowanych rozwiązań

· Atrakcyjność, estetyka pracy i nawiązanie do fińskiego designu

· Możliwości realizacyjne koncepcji przedstawionej w konkursie oraz jej uniwersalność

· Uwzględnienie w pracy aspektów proekologicznych

UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do studentów/absolwentów Politechniki Warszawskiej (na kierunku architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna).

CELE KONKURSU:

· Edukacja, promocja i rozwój młodych, uzdolnionych architektów oraz inżynierów

· Poszerzenie wiedzy na temat fińskiego designu i jego popularyzacja

· Wyłonienie oryginalnych, funkcjonalnych rozwiązań projektowych ulepszających przestrzenie mieszkalne, które YIT będzie mogło wdrożyć na inwestycjach mieszkaniowych

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie należy przesłać Organizatorowi do dnia 14 stycznia 2024 roku, do godziny 23:59, na adres email: agnieszka.chawera@yit.pl 

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu konkursu.

 

WAŻNE DATY

· Zgłoszenia uczestników: do 14.01.2024 r.
· Spotkanie uczestników konkursu z inwestorem: 09.01.2024 r.
· Nadsyłanie prac konkursowych: do 31.03.2024 r.
· Ogłoszenie listy laureatów i laureatek konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Komisję konkursową nastąpi nie później niż: 30.04.2024 r.

KOMISJA KONKURSOWA

Prace konkursowe będą w całości oceniane przez przedstawicieli Organizatora konkursu. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele działów przygotowania inwestycji, działu technicznego, sprzedaży i marketingu.

NAGRODY

I NAGRODA – 3.000 zł; II NAGRODA – 1.500 zł; III NAGRODA – 1.000 zł

Organizator może także przyznać według swojego uznania dowolną liczbę wyróżnień, które nie wiążą się z otrzymaniem nagrody bądź zrezygnować z przyznania nagrody w przypadku niskiej jakości prac konkursowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie i nadesłana swoich prac!

Więcej szczegółów w Regulaminie konkursu dostępnym na portalu Biura Karier PW -  REGULAMIN

Przeczytaj więcej