• 30.04.2020

Functional Safety ISO 26262 / cykl e-wykładów

Functional Safety ISO 26262 / cykl e-wykładów

Firma AVL we współpracy z Biurem Karier PW oraz Wydziałem SiMR, zaprasza na cykliczne wydarzenie (6-wykładów) z Ekspertem AVL, Mateuszem Noskowiczem na temat „Functional Safety ISO 26262”.

Szczególnie zapraszamy studentów z Wydziałów EiTI, WE, MEiL, Mechatroniki i SiMR. Osoby zapisane za pośrednictwem Career Center wezmą udział w cyklu jako wolni słuchacze.

Uwaga, zapisy nie obowiązują studentów SiMR zapisanych już na ten przedmiot w ramach toku nauczania.

Cykl obejmuje 6 spotkań, każde w godz. 10:15-12:00, realizowane na Skype. Terminy:

4, 11, 18, 25 maja 2020,

1 i 8 czerwca 2020.

Ważne: 4.05 osoby zapisane otrzymają mailem link do pierwszego spotkania.

Tematy wykładów z funkcjonalności bezpieczeństwa przy zastosowaniu wymagań normy ISO 26262

  • Dlaczego powinniśmy stosować normę ISO 26262? Na czym polega functional engineering? – wstęp do procesu deweloperskiego w branży automotive. Na przykładzie problemu jakim jest przeprowadzenie / zrealizowanie projektu zostanie wytłumaczone, dlaczego zastosowanie normy ISO 26262. Krótki wstęp do samej normy, jakich dziedzin dotyczy, z jakich części się składa, w jaki sposób ją stosować. Opracowanie i omówienie V-modelu.
  • Item definition, HARA. (przedmiot/element/produkt dalej zwany item) – Omówienie definicji itemu, który ma podlegać pod proces deweloperski. Zdefiniowanie funkcjonalności, trybów pracy, warunków eksplotacji, przystosowania do docelowego pojazdu. Oszacowanie i analiza ryzyka wynikającego z błędnego, niepożądanego zachowania/funkcji itemu. Omówienie i definicja poziomów ASIL.  Zdefiniowanie wymagań na najwyższym poziomie V-modelu (safety goals). Definiowanie itemu i analiza ryzyka w grupach kilkuosobowych.
  • Wymagania systemowe (functional safety concept, technical safety concept) – Omówienie szczegółowości wymagań na poziomie systemowym. Opracowanie koncepcji wymagań funkcjonalnych bezpieczeństwa oraz wymagań technicznych bezpieczeństwa na podstawie przykładu – system zarządzania pracą baterii (BMS).
  • Wymagania niskopoziomowe (hardware, software) – omówienie, definicja i porównanie na w.w. przykładzie z wymaganiami systemowymi. Zdefiniowanie pojęcia mechanizmu bezpieczeństwa.
  • Analiza FMEA oraz FTA – Omówienie zagadnienia na przykładzie BMS. Zajęciach w grupach – wspólne przeprowadzenie analiz. Utworzenie siatki funkcji oraz na jej podstawie siatki błędów. Zdefiniowanie oraz metdoy zredukowanie wskaźnika najwyższego ryzyka (RPN – risk priority number)
  • Weryfikacja i walidacja wymagań. – Zdefiniowanie przypadków testowych na różnych poziomach V-modelu. Wskazanie różnić między weryfikacja i walidacją. Omówienie różnych metod na otrzymywanie przypadków testowych w celu odpowiedniego zweryfikowania wymagań.
  • Analiza FMEDA. Podsumowanie całego wykładu. – Na podstawie przeprowadzonych analiz, zdefiniowanych wymagań systemowych oraz niskopoziomowych (zdefiniowanie mechanizmów bezpieczeństwa) zostanie przeprowadzona analiza FMEDA, której wynik posłuży do jasnego stwierdzenia czy system można uznać za bezpieczny. Podsumowanie wykładu.


AVL Software and Functions Polska założona została w 2015 roku i obsługuje międzynarodowych klientów na całym świecie. AVL Polska zatrudnia ponad 60 osób i obecnie posiada 7 umiejętności technicznych. Centrum Techniczne ma możliwość opracowywania i testowania elektronicznych jednostek sterujących we własnych laboratorium.

Firma AVL Software and Functions w Warszawie zajmuje się wytwarzaniem systemów sterowania spalinowymi, elektrycznymi i hybrydowymi zespołami napędowymi.

Dział oferuje kompetencje z zakresu:

• analizy i opracowywania wymagań dla układów sterowania pojazdów;

• projektowania i integracji systemów napędowych;

• bezpieczeństwa funkcjonalnego;

• wytwarzania oprogramowania systemów sterowania wysokiej niezawodności z wykorzystaniem metod Model in the Loop;

• projektowania elektroniki dla zastosowań w napędach elektrycznych;

• tworzenie oprogramowania niskopoziomowego dla sterowników używanych w pojazdach;

• programowanie sterowników baterii chemicznych.


Zapisy możliwe po zalogowaniu do Career Center.

Przeczytaj więcej