• 25.07.2013
 • Konkursy
 • Eco Talent 2013- konkurs dla przedsiębiorczych studentów i absolwentów

  Firma Amber Eco sp. z o.o. działająca w szeroko pojętej branży ochrony środowiska, której celem jest propagowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej, doradztwo w zakresie ekomarketingu oraz kompleksowa gospodarka odpadami organizuje Projekt Eco-Talent.

  Projekt jest skierowany głównie do Studentów ostatniego roku studiów oraz Absolwentów Wyższych Uczelni w Polsce, natomiast  zapraszamy także do prezentowania swoich pomysłów biznesowych inne młode i kreatywne osoby, których celem jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z „pierwiastkiem” ECO.

   

  Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.


  Celem pierwszego etapu jest wyłonienie najlepszych, najciekawszych i najbardziej innowacyjnych pomysłów spośród zgłoszonych na stronie internetowej www.eco-talent.pl. Najlepsze pomysły (mini Biznes Plany) zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu.

   

  W drugim etapie nastąpi wybór najlepszego i najbardziej innowacyjnego pomysłu na podstawie osobistej prezentacji finalnego Biznes Planu przed Radą Projektu. W obu etapach kluczową rolę odegra Rada Projektu – stanowiąca organ powołany do profesjonalnej, kompleksowej i merytorycznej oceny prezentowanych w trakcie realizacji Projektu pomysłów.

   

  Rada składać się będzie ze znanych postaci świata Biznesu oraz nauki, których zadaniem będzie merytoryczna ocena i wybór najlepszego (najlepszych) pomysłów biznesowych, zgodnie z Regulaminem Projektu ( www.eco-talent.pl ) w obu etapach Projektu.

   

  Jednostką zarządzającą Projektem Eco-Talent będzie spółka Amber Eco Sp. z o.o., która jednocześnie umożliwi Uczestnikowi realizację własnego przedsięwzięcia poprzez wsparcie finansowe oraz zarządzanie i doradztwo biznesowe. Krótko mówiąc – najlepszy pomysłodawca otrzyma: SZANSĘ NA BIZNES, uwzględniającą pomoc finansową do 100 000 PLN dla wybranego projektu.

   

  Dokładne zasady zostały określone w Regulaminie Projektu Eco-Talent 2013.

  Przeczytaj więcej