• 09.06.2021
  • Inne

Bezpieczna Praca i Środowisko 2021

Bezpieczna Praca i Środowisko 2021

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do pracowników firm i instytucji.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie (w formie kursów ONLINE) wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy i stażu.

Poprowadzą je specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 

 

KURSY SĄ NIEODPŁATNE.

Więcej informacji: www.bezpieczna-praca.pl

Przeczytaj więcej