Menu
Strefa Studenta i Absolwenta
Logowanie studentów
Tłumacz

MONITOROWANIE KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Szanowny Absolwencie/Szanowna Absolwentko,

Politechnika Warszawska rozpoczyna badanie losów zawodowych i edukacyjnych absolwentów. Głównym celem badania jest ocena dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza, który umożliwi nam przesłanie ankiety, mającej na celu zebranie informacji na temat sytuacji zawodowej oraz oceny przydatności kształcenia na Politechnice Warszawskiej.

Badanie jest całkowicie anonimowe!

Wyniki zostaną opublikowane na stronie głównej Politechniki Warszawskiej (www.pw.edu.pl) oraz w portalu Biura Karier PW (www.bk.pw.edu.pl).

Raporty z poprzednich badań dostępne są tutaj:
Prezentacja raportu 2016
Prezentacja raportu 2015
Prezentacja raportu 2014
Prezentacja raportu 2013
Prezentacja raportu 2012

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu,

Zespół Biura Karier

Dane absolwenta
Imię/imiona:*
Nazwisko:*
Nazwisko rodowe:
Wydział:*
Rok ukończenia edukacji:*
Email:*
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzania badania „Badanie – monitorowania kariery zawodowej absolwenta” oraz umieszczenie moich danych w bazie stworzonej na potrzeby realizacji ww. badania. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe przetwarzane są przez ww. instytucję, a także, że jestem uprawniony do wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe podaję dobrowolnie. *