Program Mentoringowy - Model Konsultacyjny

O Programie  Mentoringowym

Istotą Programu jest nawiązanie trójstronnej współpracy pomiędzy Uczelnią, studentami i biznesem reprezentowanym przez absolwentów, którzy odnieśli sukces zawodowy. W ramach Programu Mentoringowego przygotowane zostały 2 modele.

W marcu rozpocznie się rekrutacja do modelu Konsultacyjnego.

Przypomnijmy o najważniejszych założeniach obu modeli.

  • Model Konsultacyjny. Udział w programie mogą wziąć wszyscy studenci PW. Wybrani do programu mentorzy przedstawieni zostaną na naszym portalu, studenci wybierają mentora i za  pośrednictwem Biura Karier zostają umówieni na jednorazową konsultację i otrzymają wsparcie w zaproponowanym temacie. Formę w jakiej odbywa się konsultacja, podczas której mentor radzi, dzieli się swoim doświadczeniem – wybiera sam mentor – może to być rozmowa telefoniczna, poprzez komunikator, spotkanie bezpośrednie etc. Mentor po przystąpieniu do programu deklaruje gotowość do określonej ilości konsultacji.

Zapraszamy do udziału:

Opis zasad udziału i założeń dla firm i instytucji

Formularz zgłoszeniowy dla Mentorów

 

  • Model Kompleksowy oparty jest na regularnych spotkaniach (minimum 4) mentora i mentee. Ich przebieg jest zgodny z realnymi potrzebami i celami zawodowymi Mentee. Proces kończy się realizacją postawionego przez mentee celu. Model realizowany jest w okresie 5 miesięcy. W obecnej edycji bierze udział 11 mentorów i 17 mentee. Program w tym modelu został zainaugurowany 17.01.2020 roku. (zdjęcie poniżej) Częścią modelu są: warsztaty, sesje coachingowe i konsultacje.

Obecnie realizowana jest kolejna edycja modelu Kompleksowego, rekrutacja do następnej rozpocznie się w październiku bieżącego roku.