• 21.03.2017
 • Inne
 • Programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

  Programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na stypendia Programu Fulbrighta na wyjazd  w roku akademickim 2018/2019.

        

  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zarządza Programem Fulbrighta w Polsce. Program powstał w 1946 roku w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA a innymi krajami.


  Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 58 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.


  Pełna oferta stypendialna Komisji, prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie fulbright.edu.pl


  Programy stypendialne Komisji przeznaczone są dla:
  - absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
  - doktorantów przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
  - pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.


  Wnioski o przyznanie stypendium dla absolwentów i doktorantów można składać do 19 maja 2017, dla pracowników naukowych  do 16 czerwca 2017.


  KONTAKT


  Stypendia dla absolwentów i doktorantów:


  Patrycja Gołąb
  Młodszy Specjalista ds. Programów Stypendialnych
  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
  e-mail: patrycja.golab@fulbright.edu.pl
  tel. + 48 882 013 012


  Stypendia dla pracowników naukowych:


  Sebastian Smoliński
  Młodszy Specjalista ds. Programów Stypendialnych
  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
  e-mail: sebastian.smolinski@fulbright.edu.pl
  tel. +48 882 013 013

  Przeczytaj więcej